Ülesanded 2006. aasta võistluselt Kobras

Grupp: Seenior

Ülesanne 1

Antud on mõned andmekandjad. Kirjuta järgmises loetelus iga andmekandja ette tema järjekorranumber leiutamise järjestuses (1 – kõige varasem, 5 – kõige hilisem).

laserketas pilt
diskett pilt
magnetlindikassett pilt
perfokaart piltpilt
mälupulk pilt

Ülesanne 2

Kes neist teadlastest võttis esimesena kasutusele kahendloogika?

George Boole
Alan Turing
Charles Babbage
Blaise Pascal

Ülesanne 3

Ettenägematute asjaolude kokkulangemise tõttu oled Sa saanud administraatoriõigused suure ettevõtte arvutisüsteemis. Milline järgnevatest tegevustest on antud olukorras kõige asjakohasem?

Sa räägid sellest oma häkkerist sõbrale, et välja selgitada, miks nii juhtus.
Sa uurid süsteemi kasutajate nimekirja, et leida huvitavaid ärikontakte.
Sa logid välja nii ruttu kui võimalik ning saadad ettevõtte süsteemiadministraatorile sellekohase kirja.
Sa püüad samal viisil pääseda sisse ka teiste ettevõtete süsteemidesse ning informeerid neid sellest turvaaugust.

Ülesanne 4

SMTP on

e-posti saatmise protokoll
e-posti vastuvõtmise protokoll
e-posti saatmise ja vastuvõtmise protokoll
e-posti programm

Ülesanne 5

Sinu sõber tegi mingi joonistusprogrammi abil kena joonistuse. Ta salvestas selle nii rasterpildina kui ka vektorgraafikavormingus. Nüüd ta tahab kasutada seda pilti postril ning vajab seda 5 korda suuremana. Millist varianti peaks ta suurendamiseks kasutama — raster- või vektorvormingus?
pilt

Rasterpilti; see sisaldab informatsiooni iga üksiku piksli kohta, järelikult näeb suurendatud versioon väga hea välja.
Vektorfaili; see kirjeldab täpselt joonistatud objektid, seega saab suurendatud versiooni täpselt välja joonistada.
Pole tähtis, kumba — mõlemad vormingud sobivad.
Sinu sõber on nüüd raskustes. Suurendamiseks oleks ta pidanud salvestama joonistuse antud programmi enda vormingus.

Ülesanne 6

Meelis pani tähele, et ekraanil muutusid kõik valged alad ühtäkki kollaseks. Milline värvus monitoris riknes?

punane
roheline
sinine
valge

Ülesanne 7

Logo-keeles on järgmised korraldused:
forward n liigutab kilpkonna n sammu edasi (n on täisarv)
right n pöörab kilpkonna n kraadi võrra paremale
left n pöörab kilpkonna n kraadi võrra vasakule
repeat n [korraldused] kordab nurksulgudes toodud korraldusi n korda
Mitu korraldust võib kirjutada samale reale üksteise kõrvale, samuti võib repeat-korralduses nurksulgudes oleva osa paigutada järgmisele reale.

Vaike soovib Logo abil joonistada sellise "peegeltrepi", nagu näha pildil.
pilt
Vaike kirjutas Logo-programmi, mille tulemus polnud siiski täpselt see, mida ta soovis.

1: right 90
2: repeat 3
3:  [forward 30 right 90 forward 30 left 90]
4: left 90 forward 30
5: repeat 3
6:  [forward 30 right 90 forward 30 left 90]
Aita Vaikel programm korda teha. On teada, et selleks tuleb üksainus rida sobivaga asendada. Leia see asendus.

4: forward 30 left 90
4: left 270 forward 30
3: [forward 30 right 90 forward 30 right 90]
6: [forward 30 left 90 forward 30 right 90]

Ülesanne 8

Funktsiooni CONCATENATE süntaks on
CONCATENATE(sõne1,sõne2,…) kus sõne1, sõne2, … on kuni 30 sõnet, mis kirjutatakse tulemuse saamiseks üksteise järele.

Joonisel on lahtris F3 valem, mis kasutab andmeid peidetud lahtrist D3. Mis väärtus on lahtris D3?
pilt


Ülesanne 9

Vali valem, mis kirjutada lahtrisse B2 ning kopeerida alumistesse lahtritesse, et saada paremal asuv diagramm.
pilt pilt

=IF(A2<=3; 2*A2; IF(A2<=8; 6; 3*A2-30))
=IF(A2<=3; 2*A2; IF(A2<=8; 6; -3*A2+30))
=IF(A2<=3; 2*A2; 6)
=IF(A2<=3; -2*A2+6; IF(A2<=8; 0; 3*A2-24))

Ülesanne 10

Arvutimängus võib kärjestikus iga kärg olla kas valge või sinine. Mängu eesmärk on muuta kõik kärjed valgeks. Mistahes kärjel klikkamisel muutuvad klikatava kärje ja kõigi temaga külgnevate kärgede värvused vastupidiseks.

pilt
Milline on minimaalne võimalik klikkide arv, millega pildil toodud 19-kärjeline kärjestik täiesti valgeks muuta?
pilt


Ülesanne 11

Kõik tooted on varustatud vöötkoodiga. Näiteks teatud kompvekkidel on allolev kood:
4 770179 11772 9

Koodi numbrikohtadel on järgmised tähendused:

Kontrollsumma arvutatakse järgmise algoritmiga:
 1. Leia paariskohtadel seisvate arvude summa. Meie juhul saaksime:
  7 + 0 + 7 + 1 + 7 + 2 = 24
 2. Eelmises punktis saadud arv korruta 3-ga — meie saame: 24 x 3 = 72
 3. Leia ülejäänud (va. kontrollsumma) numbrite summa — meie saame:
  4 + 7 + 1 + 9 + 1 + 7 = 29
 4. Liida punktides 2 ja 3 saadud arvud — meie saame 72 + 29 = 101
 5. Kui punktis 4 saadud arv ei jagu 10-ga, siis asenda see vähima 10-ga jaguva arvuga, mis ületab punktis 4 saadud arvu — meie saame 110. Kui punktis 4 saadud arv jagub 10-ga, siis me ei muuda seda arvu.
 6. Kontrollsumma on punktides 5 ja 4 saadud arvude vahe.
Leia antud vöötkoodis x-ga tähistatud number, kui kood on selline: 4 7702x5 04124 0


Ülesanne 12

Kobras kirjutas tabelisse esimesed naturaalarvud ja nende kahendesitused ning märkas, et mõned kahendesitused on palindroomid, st. nad langevad kokku oma tagurpidi kirjutisega — näiteks järjekorras teine taoline palindroom on arvu 3 kahendesitus.

Milline on järjekorras kuues kahendpalindroom?

ArvKahendesitusKas on palindroom?
11jah
210ei
311jah
4100ei
5101jah


Ülesanne 13

Arvutisüsteemiks nimetame arvutite hulka, millest mõned on omavahel ühendatud kaabliga. On teada, et kahe arvuti vahel on ülimalt üks ühenduskaabel. Arvutite otseühenduste arvudest saadud jada nimetame selle arvutisüsteemi ühendusjadaks.
Näiteks joonisel toodud arvutisüsteemi ühendusjada on 0, 1, 3, 2, 2.
pilt

Milline(sed) järgnevatest jadadest ei saa olla 8 arvutiga arvutisüsteemi ühendusjada?

1, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 0
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7
2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2

Ülesanne 14

Vaatleme diagrammi
pilt
Millised allolevatest diagrammidest esitavad samu andmeid?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 15

Kasutada on kaht tüüpi kahe sisendi ja ühe väljundiga loogilised elemendid.
AND-tüüpi elemendil on väljundis signaal 1, kui mõlemal sisendil on signaal 1. Vastasel korral on elemendil väljundis signaal 0.
OR-tüüpi elemendil on väljundis signaal 1, kui vähemalt ühel sisendil on signaal 1. Vastasel korral on elemendil väljundis signaal 0.
Alguses on kõik lülitid väljalülitatud olekus (see tähendab, kõigil sisenditel on signaal 0). Igaüks kolmest elemendist võib olla AND- või OR-tüüpi (sõltumata ülejäänud kahe elemendi tüübist). Me näeme kõigi elementide väljundsignaale. Milline on vähim ümberlülitamiste arv, millega saaks igal juhul kõigi kolme elemendi tüübid kindlaks määrata?
pilt

3
4
5
6