Ülesanded 2012. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Benjamin

Ülesanne 1

Vali iga operatsioonisüsteemi ekraanipildi jaoks rippmenüüst süsteemi nimi.

pilt   pilt
pilt   pilt

Ülesanne 2

Kobras ühines sotsiaalvõrgustikuga Kopravõrk. Enne Kopravõrgu täisõiguslikuks liikmeks saamist pidi ta kinnitama, et järgib Kopravõrgu eetikareegleid. Milline järgmistest variantidest ei kuulu kindlasti Kopravõrgu reeglite hulka?

Kobras austab enda ja teiste Kopravõrgu kasutajate privaatsust.
Kobras jagab oma teadmisi teiste kobrastega ning aitab teistel kobrastel nende probleeme lahendada.
Kobras vahetab pidevalt võrgus oma nime ja andmeid, on teiste kobraste vastu ebaviisakas ning avaldab Kopravõrgus oma sõprade saladusi.
Kobras on oma arvamuse väljendamisega ettevaatlik ning järgib üldist kobraste etiketti.

Ülesanne 3

Sul on sotsiaalvõrgustikus konto ning su hea sõber Madis postitas just sinu avalikku profiili järgmise sisusega postituse: ”Check out my holiday pictures!!“ (tõlkes: „Vaata mu puhkusepilte!!“). Postitusega on kaasas hüperlink fotogaleriisse. Sa oled üllatunud, kuna ei teadnud, et Madis käis hiljuti puhkusel ning kuna ta pöördub sinu poole inglise keeles, mitte eesti keeles. Teades, et Madisel on välismaal sõpru, järeldad sa, et Madis saatis kõigi oma sõprade profiilidele sama sõnumi, mistõttu ongi see postitus inglise keeles. Imelikul kombel aga ei ole Madis hetkel võrgustikku sisse logitud.

Mida peaksid antud olukorras tegema?

Kuna sa tahad näha Madise pilte, avad sa galeriisse viiva lingi. See on ohutu, kuna Madis on su hea sõber.
Sa postitad selle sõnumi edasi teistele inimestele ning küsid, kas nad teadsid, et Madis käis puhkusel.
Sa ignoreerid seda postitust ja ootad, et Madis logiks võrku sisse.
Kuna tegemist on ilmselt rämpspostitusega, kustutad sa selle ning üritad Madisega ühendust võtta.

Ülesanne 4

Ammustel aegadel, kui arvutiprotsessorite kiirus oli madal ja andmehulgad olid väikesed, trükiti digitaalne informatsioon aukudena paberile kiirusega paar tosinat auku sekundis.

Siis hakkas tehnoloogia kiiresti arenema ning süsteemide mahud olid juba paljudes baitides (B). Seetõttu tulid andmemahu väljendamiseks kasutusele ka mitmed eesliited:
1000 B väljendati 1 kilobaidina (1 kB)
1000 kB väljendati 1 megabaidina (1 MB)
1000 MB väljendati 1 gigabaidina (1 GB)
1000 GB väljendati 1 terabaidina (1 TB)

Järgmine eesliide „tera“ järel on „peta“ (P). Kui palju informatsiooni sisaldab 1 PB?

100000 MB
1000 GB
1000000 GB
10000 TB

Ülesanne 5

Mihkel programmeerib mängu, kus mängija saab klaviatuuri kasutades juhtida rändurit (tähistatud ekraanil pildiga pilt). Mängija eesmärgiks on viia rändur läbi soo läänest itta (ekraani vasakust äärest paremasse) mööda ohutut rada (märgitud kaardil pildiga pilt). Rändur ei tohi astuda soisele pinnasele (märgitud kui pilt) ega soise pinnase ning ohutu raja vahelisele kaldpinnale (pilt).

Järgnev on näide mängu alguses ekraanile ilmuvast:
pilt

Mihkel programmeeris arvuti käituma sedasi, et kui mängija vajutab klaviatuuril nooleklahvi, pöörab rändur ennast klahvi poolt näidatavasse suunda ning astub ühe sammu otse edasi.

Rändur saab aga ikka astuda ükskõik millisesse ruutu, kaasa arvatud soisesse alasse ning kaldpindadele. Mihkel tahab muuta oma programmi selliselt, et mängijal ei lubataks astuda ohutust rajast välja (ei saa jääda ohutust rajast väljaspool asuva ruudu peale seisma). Programm saab aga ainult kontrollida ruutu, mille peal rändur hetkel seisab (ei saa kontrollida ruutu, mis on mängija ees). Seega peab programm kuidagi reageerima, kui rändur astub kaldpinnale.

Milline reaktsioon programmi poolt väljendab korrektselt Mihkli ideed?

Eemaldada ränduri pilt ekraanilt.
Liigutada rändur ühe sammu võrra edasi.
Liigutada rändur ühe sammu võrra tagasi.
Programm seisata.

Ülesanne 6

Vannituba kaetakse mustade ja valgete ruudukujuliste plaatidega. Esimene rida on juba paigas. Järgnevates ridades sõltub plaadi värv eelnevas reas selle plaadi kohal oleva kolme plaadi värvidest:

Eelnev rida piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt
Uus rida piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt

Esimene rida on: piltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpilt

Milline peaks välja nägema esimese ja teine rida üksteise all, kui äärtest väljapoole jäävad puuduvad plaadid arvestatakse valgeteks plaatideks?

 
piltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
piltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
 
piltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
piltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
 
piltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
piltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
 
piltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
piltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpilt

Ülesanne 7

Kaubarong Kopra Raudteel on järgmises asendis:
pilt

Vedur võib liikuda mõlemal teeharul edasi ja tagasi olenemata ühendatud vagunite arvust. Üheks käiguks arvestatakse vaguni lahti või külge ühendamist. Mitu käiku on minimaalselt vaja teha, et saada ülalnäidatud seisust järgmisse seisu:
pilt

7 käiku
8 käiku
9 käiku
10 käiku

Ülesanne 8

Koprale meeldib pargis jalutada. Pargi kaart on järgnev:
pilt

Kobras alustab jalutamist kollaselt ruudult ning soovib jõuda punasele ruudule. Ta peab teeraja igast ruudust liikuma edasi ühes noolega näidatud suundadest ja ei tohi astuda murule (rohelised ruudud).

Mitut erinevat moodi saab kobras sihtpunkti jõuda?

6
7
8
9

Ülesanne 9

Kobras Maarika leidis kella, mis kasutab kahendsüsteemi. Ta ei oska sellelt välja lugeda, mis kellaaega see näitab. Kas sa ütleksid talle, mis kellaaega see kell näitab?
pilt

Kell on :


Ülesanne 10

pilt

Kobras peab tehases välja vahetama ühe katkise jupi. Loe järgnevat kirjeldust ning otsusta, millist tüüpi jupi peab kobras välja vahetama:

Millist tüüpi on väljavahetamist vajav jupp?

Silinder
Kuup
Püramiid
Kera

Ülesanne 11

Kobraste maleturniiri finaalis võistlesid omavahel kaks naaberjõgedest pärit võistkonda. Mängud toimusid kolmel mängulaual. Kobras B mängis kopra F vastu. Kobras E ja kobras F on samas võistkonnas ning kobras C ja kobras B on erinevates võistkondades.

Värvi kõik kopra A tiimikaaslased punaseks (tee kasti peal üks klikk) ja vastasvõistkonna liikmed roheliseks (tee kasti peal topeltklikk).

A B C D E F

Ülesanne 12

Arhitekt kasutab oma joonistel seinte tähistamiseks koode. Koodi esimene täht on V või H, olenevalt sellest, kas sein on vertikaalne või horisontaalne. Teine ja kolmas täht tähistavad seina vasaku ülemise otsa koordinaate. Järgneval pildil on näide:
pilt

Järgmisel pildil on sellist tüüpi joonis sinu majast. Su vanemad ütlesid sulle, et võid eemaldada ühe vabalt valitud seina. Millise seina peaks eemaldama, et tekitada võimalikult suur ühendatud ruum? Sisesta selle seina kood.
pilt


Ülesanne 13

Kobras Olaf sisestas päringu sõna „Olaf“ otsimiseks lihttekstifailist, mis näeb välja selline:
pilt

Otsinguprogramm leidis vaste ainult esimesest ja kolmandast reast, aga mitte teisest. Mis võib olla põhjuseks, et teisest reast ei leitud vastet?

Teine rida algab tühikutega.
Teises reas olevad sõnad „pilt“ ei koosne ainult tähtedest.
Otsitav tekst esineb teises reas kaks korda ning otsinguprogramm ei suuda otsustada, kumba näidata.
Teisel real on tähed „O“ sõnades „pilt“ tegelikult väikesed tähed kirjutatud suurema tekstisuurusega.

Ülesanne 14

Graafikaprogrammis saab teha järgmisi operatsioone:

  1. Muuta üks ala valituks, nii et eelnevad valikud tühistatakse (hiireklikk).
  2. Suurendada valitud ala ühe uue ala võrra (Ctrl + hiireklikk).
  3. Muuta valitud alade värvi.

Mis on vähim arv operatsioone, millega saab vasakpoolsest pildist parempoolse?

pilt   pilt

10
11
12
13

Ülesanne 15

pilt

Mängus minesweeper tuleb vältida miine, mis on peidetud avamata ruutudesse. Kui vajutada ruudule, milles pole miini, avatakse see ruut ning kõik tema naaberruudud, milles ei ole miini. Kui avatud ruudu ümber (üleval, all, vasakul, paremal, diagonaalis) miine ei ole, on ruut seest tühi; vastasel juhul näidatakse ruudu sees mineeritud naaberruutude arvu. Kui vajutada ruutu, kus on miin, on mängija kaotanud. Millist ruutu ei tohiks antud mänguseisu puhul vajutada?

A
B
C
D