Ülesanded 2012. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Juunior

Ülesanne 1

Vali iga operatsioonisüsteemi ekraanipildi jaoks rippmenüüst süsteemi nimi.

pilt   pilt
pilt   pilt

Ülesanne 2

Kopra ekraanile ilmus järgmine aken:
pilt

Millistel juhtudel peaks vajutama „Cancel“?

Kobras luges oma sõbra kodulehel asuvat luuletust ning järsku ilmus ette see aken.
Mingis foorumis oli link ühele uuele ägedale programmile ning selle allalaadimise käigus ilmus see aken ekraanile.
Kobras paigaldab oma printeri jaoks draivereid ning see aken ilmus kohe pärast installeerija käivitamist.
Kobras paigaldab e-valimise tarkvara ning installeerimise käigus ilmus ette selline aken.

Ülesanne 3

pilt
Värvide aditiivne segunemine

Järgneval pildil on suurendatud vaade LCD monitoril asuvast surnud pikslist. Kuidas näeb see välja suurendust kasutamata?
pilt

Must täpp valgel taustal.
Kollane täpp sinisel taustal.
Valge täpp mustal taustal.
Must täpp erinevat värvi ribade keskel.

Ülesanne 4

Väga loominguline kobras Merilin tahab, et ta lapsed teeksid värvilisi kaelakeesid. Neil on ruudu- ja ringikujulised puutükid, mida nad võivad värvida punaseks või siniseks. Näiteks saavad nad moodustada järgmise kaelakee:
pilt

Merilin seletas lastele, et seda kaelakeed saab kirjeldada järgmiselt:
pilt

Merilin tahab aga, et lapsed moodustaksid keesid kindlas stiilis. Ta joonistas kaks skeemi nimedega „kaelakee“ ja „lüli“:
pilt

Merilin seletab lastele, et neid skeeme järgides saab luua palju erineva kujundusega kaelakeesid. Ta annab neile ülesande teha keesid ainult nende skeemide põhjal.

Merilini väiksed kopralapsed hakkasid tööle ning moodustasid neli erinevat kaelakeed. Kahjuks vastab aga ainult üks kee Merilini tehtud joonisele. Milline?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 5

piltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
piltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
piltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpiltpilt

Rida koosneb valgetest ja mustadest ruutudest. Uus rida genereeritakse vastavalt allnäidatud reeglitele. Uue rea iga ruudu värv sõltub selle kohal oleva rea kolmest ruudust:

Kolmik üleval piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt
Uus ruut piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt piltpiltpilt

Iga rea äärmised ruudud on valged, välja arvatud esimesel real, millel võivad äärmised ruudud olla ka mustad.

All on toodud neli erinevat näidet, igas on 3 ruutu, mille värv ei ole teada. Millist neist ei ole võimalik antud reeglite järgi genereerida?

 
piltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
piltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
 
piltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
piltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
 
piltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
piltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
 
piltpiltpiltpiltpiltpiltpilt
piltpiltpiltpiltpiltpiltpilt

Ülesanne 6

Kobraste raudteejaamas on kahele vedurile valed vagunid külge ühendatud. Aita neil vagunid ümber ühendada sedasi, et mõlema veduri taga oleksid ainult veduriga sama värvi olevad vagunid. Iga kord, kui mõni vagun ületab raudtee pöörmekoha, tuleb maksta üks kopramünt. (Veduriga pöörmekohast ülesõitmine ei maksa midagi.)

Mitu münti on minimaalselt vaja, et vagunid õigesti ühendada?
pilt


Ülesanne 7

Väikese kopra majas viib esimeselt korruselt teisele viieastmeline trepp. Kobras aga peab liiga igavaks minna üles alati ühe astme kaupa. Ta suudab ühe sammuga astuda ühe või kahe astme võrra ülespoole. Näiteks võib ta üles minna tehes samme järjekorras 1-2-1-1, 1-1-1-1-1 või joonisel näidatud viisil 2-1-2. Mitu erinevat võimalust trepist üles minekuks kopral on?
pilt


Ülesanne 8

Järgnevatel piltidel on kujutatud kaks kümnest ringikesest moodustatud kujundit. Mis on vähim arv ringe, mida peab kindlasti liigutama, et saada vasakpoolsel pildil näidatud kujundist parempoolsel pildil olev kujund?

pilt pilt

2
3
4
5

Ülesanne 9

Järgneval pildil olev kahendsüsteemi kasutav kell näitab aega 12:59.
pilt

Vali järgmiste piltide seast sellised näidud, mis tähistavad mingit võimalikku kellaaega:

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 10

Ühes Kopralinna Põhikooli klassis on 39 õpilast. Õpetajal ja õpilastel on nimekiri õpilastest, kellele nad helistavad, et anda edasi õpetajalt tulnud teade.

Iga kõne kestab 3 minutit. Kui kaua lähev järgneva skeemi järgi helistades aega, et õpetaja teate kogu sisu jõuaks kõigi õpilasteni?
pilt

18 minutit
27 minutit
39 minutit
117 minutit

Ülesanne 11

Kobraste maleturniiri finaalis võistlesid omavahel kaks naaberjõgedest pärit võistkonda. Mängud toimusid neljal mängulaual.

Kobras B mängis kopra H vastu. Kobras C mängis kopra D vastu. On teada, et järgmiste paaride mõlemad võistlejad on samast võistkonnast: F ja H; D ja E; H ja G.

Värvi kõik kopra A tiimikaaslased punaseks (tee kasti peal üks klikk) ja vastasvõistkonna liikmed roheliseks (tee kasti peal topeltklikk).

A B C D E F G H

Ülesanne 12

Kuuetahuliste täringute küljed on nummerdatud ühest kuueni kasutades ümaraid täppe. Nummerdus on tehtud nii, et vastaskülgedel kokku on alati 7 täppi. Kujutle, et tasasel pinnal täringut veeretades jätab vastu pinda olnud külg pinnale jäljed. Leia järgmisest neljast pildist ainuke, mis võis sellise veeretamisega tekkida.

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 13

Kobras ehitab endale jõkke uut koobast. Ta joonistas oma koopa plaani tabeltöötlusprogrammi töölehe plokki B1:J11. Koobast tähistavates lahtrites on väärtus 1 ja koobast ümbritseva veega kaetud ala lahtrites väärtus 0. Koopa ümbermõõdu arvutamiseks kopeeris kobras plaani töölehe plokki Q2:W10. Igasse selle ploki lahtrisse tahtis ta saada selle lahtri ümber olevate välisseinte arvu (veega kaetud alal alati 0). Lahtrisse T12 arvutas ta välja ploki Q2:W10 summa ehk kogu koopa ümbermõõdu.

pilt

Et täita plokk Q2:W10 iga lahtrit ümbritsevate välisseinte arvudega, kirjutas kobras lahtrisse T2 ühe valemi ning kopeeris selle ka ploki Q2:W10 kõikidesse teistesse lahtritesse. Vali kõik sellised valemid, mille kobras võis sisestada lahtrisse T2.

=4-E2-F1-G2-F3
=F2*(4-E2-F1-G2-F3)
=T2*(4-E2-F1-G2-F3)
=7-SUM(E1:G3)

Ülesanne 14

Kobras Olaf sisestas päringu sõna „Olaf“ otsimiseks lihttekstifailist, mis näeb välja selline:
pilt

Otsinguprogramm leidis vaste ainult esimesest ja kolmandast reast, aga mitte teisest. Mis võib olla põhjuseks, et teisest reast ei leitud vastet?

Teine rida algab tühikutega.
Teises reas olevad sõnad „pilt“ ei koosne ainult tähtedest.
Otsitav tekst esineb teises reas kaks korda ning otsinguprogramm ei suuda otsustada, kumba näidata.
Teisel real on tähed „O“ sõnades „pilt“ tegelikult väikesed tähed kirjutatud suurema tekstisuurusega.

Ülesanne 15

pilt

Mängus minesweeper tuleb vältida miine, mis on peidetud avamata ruutudesse. Kui vajutada ruudule, milles pole miini, avatakse see ruut ning kõik tema naaberruudud, milles ei ole miini. Kui avatud ruudu ümber (üleval, all, vasakul, paremal, diagonaalis) miine ei ole, on ruut seest tühi; vastasel juhul näidatakse ruudu sees mineeritud naaberruutude arvu. Kui vajutada ruutu, kus on miin, on mängija kaotanud. Millist ruutu / milliseid ruutusid ei tohiks antud mänguseisu puhul vajutada?

A
B
C
D