Ülesanded 2012. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Seenior

Ülesanne 1

pilt

Tänapäevase värvilise meedia juurde jõudmisel olid tähtsad järgmised avastused:

 1. 1802 – avastus, et inimsilm suudab tajuda vaid kolme põhivärvi (aluseks teaduslikud uuringud optika valdkonnas ning uuringud daltonismi ehk värvipimeduse kohta).
 2. 1861 – kolme põhivärvi teooria alusel loodud esimene värvifoto; foto pealkiri on „Scottish Tartan Ribbon“ ja see kujutab šoti mustriga linti:
 3. 1981 – esimene graafikakaart, mis võimaldas näidata monitoridel värvilisi pilte.
 4. 1988 – esimene tindiprinter, mis suutis printida värvilisi pilte.

Kirjuta järgmiste isikute/ettevõtete ette nendele vastava saavutuse number.

IBM – infotehnoloogia arendusega tegelev ettevõte.

Canon – pildi- ja videotehnikat tootev ettevõte.

Thomas Young – inglise teadlane ja arst, valguse laineteooria autor.

James Maxwell – šoti teadlane, avastas valguslainete elekromagnetilised omadused.


Ülesanne 2

pilt

Kobras arendab uut sotsiaalvõrgustikku nimega BeaverBook. Kuna kasutajad unustavad üsna tihti oma salasõnu, pidi ta valima välja mingi mooduse, kuidas neid taastada. Milline järgmistest moodustest on selleks kõige turvalisem?

Vana salasõna saadetakse kasutaja meiliaadressile (salasõna ei muudeta).
Kasutaja meiliaadressile saadetakse ajutine link, mida kasutades saab kasutaja vana salasõna teadmata endale uue salasõna valida (linki saab vaid ühe korra kasutada).
Uus salasõna saadetakse kasutaja meiliaadressile.
Kasutajal lastakse peale salaküsimusele vastamist uus salasõna sisestada.

Ülesanne 3

Ekraanil moodustatakse värvid RGB (Red, Green, Blue ehk punane, roheline, sinine) mudeli põhjal, kus kõik teised värvid moodustatakse punast, rohelist ja sinist kiirgust kombineerides.

Värviliselt prinditud pilti vaadates ei taju silm mitte paberilt kiirgunud, vaid sellelt peegeldunud valgust. Seetõttu kasutatakse värviprinterites hoopis CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK ehk tsüaan, magenta, kollane, must) mudelit, mille kolm esimest värvi on RGB mudeli värvide vastandvärvid. Lisaks tsüaanile, magentale ja kollasele on printeril eraldi must tint. Mis kindlasti ei ole selle põhjuseks?

Tekst trükitakse peamiselt musta värvi kasutades.
Musta tindikasseti tootmise eest ei pea tootja maksma autoritasusid.
Praktikas pole puhast musta värvi võimalik saada ülejäänud kolme värvi segamisel.
Musta tindikassetti on kõige lihtsam puhastada.

Ülesanne 4

Kopralinna transpordifirmale kuulub üks buss, mis liigub järgmiste reeglite järgi:

 1. Buss alustab sõitu bussijaamast.
 2. Kui bussipeatuses ootab mõni reisija, buss peatub, hoiab natuke aega uksi lahti ning seejärel sõidab järgmisse peatusesse.
 3. Kui mõni bussi peal olev reisija soovib peatuses maha minna, buss peatub, hoiab natuke aega uksi lahti ning sõidab järgmisse peatusesse.
 4. Kui bussipeatuses kedagi ei oota ning bussi pealt keegi maha minna ei soovi, sõidab bussijuht lihtsalt järgmisse peatusesse.
 5. Lõpp-peatusse jõudes on buss jõudnud liini lõppu.

Milline järgmistest skeemidest kujutab õigesti eelmainitud reegleid?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 5

Kobraste ehitusfirma töötajatele on määratud väga ranged reeglid, kuidas teibaid maasse paigaldada ning millal tuleb kanda rohelist kaabut.

Mida teha, kui: Kaabut pole peas Kaabu on peas
Selles punktis pole teivast
 • Paigaldada teivas
 • Panna kaabu pähe
 • Astuda ühe sammu võrra paremale
 • Paigaldada teivas
 • Võtta kaabu peast
 • Astuda ühe sammu võrra vasakule
Selles punktis on juba teivas
 • Panna kaabu pähe
 • Astuda ühe sammu võrra vasakule
 • Lõpp

Oletame, et töölisel ei ole kaabut peas ning ta alustab pika tühja raja keskelt, nagu näidatud joonisel.
pilt

Milline on seis, kui tööline oma tegevuse lõpetab?

pilt
pilt
pilt
Ta ei peatu kunagi.

Ülesanne 6

Kobraste raudteejaamas on kahele vedurile valed vagunid külge ühendatud. Aita neil vagunid ümber ühendada sedasi, et mõlema veduri taga oleksid ainult veduriga sama värvi olevad vagunid. Korraga saab liigutada vaid ühte vagunit ühes suunas, ületades raudtee pöörmekoha. (Vedureid pole vaja üldse liigutada.)

Korraga mahub ühiste rööbaste peale (paremale äärde) 5 vagunit. Vasakule kummalegi teele mahub (lisaks vedurile) 4 vagunit. Mis on vähim arv käike, millega on võimalik kõik vagunid endaga sama värvi veduri taha ühendada?
pilt


Ülesanne 7

Kopra maakonnas edastatakse teateid vilistades.

Iga teade on 10 sekundi pikkune. Kobras võib nende 10 sekundi jooksul korraga vilistada paaritu arv sekundeid järjest ning mitte vilistada (positiivne) paarisarv sekundeid järjest. Esimese ja viimase sekundi ajal alati vilistatakse. Mitu erinevat teadet saab selliselt edasi anda?

10
11
16
256

Ülesanne 8

Sul on vaja paigutada 5×5 ruudustikku 5 koera ja 3 kassi. Ühe ruudu peal võib olla ainult üks loom korraga. Loomad tuleb paigutada sedasi, et ükski koer ei saaks otse horisontaalselt, vertikaalselt või diagonaalis liikudes jõuda kassini (koer võib ühes suunas korraga liikuda mitme ruudu võrra).

Klõpsa ruutudel, et paigutada loomad ruudustikus sobivatesse kohtadesse.


Ülesanne 9

Järgneval pildil olev kahendsüsteemi kasutav kell näitab aega 12:59.
pilt

Vali järgmiste piltide seast sellised näidud, mis tähistavad mingit võimalikku kellaaega:

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 10

Märgi sellised puud, mis esitavad korrektselt järgmist avaldist:
(h + a) * ((b + f) * (c - g) + (w + d))

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 11

Kobraste maleturniiri finaalis võistlesid omavahel kaks naaberjõgedest pärit võistkonda. Mängud toimusid kuuel mängulaual. Mõlemas võistkonnas mängisid kolm kobrast valget värvi nuppudega ning kolm kobrast musta värvi nuppudega. Koprad A, B, C, D, E, F mängisid valgete nuppudega ja koprad G, H, I, J, K, L mustade nuppudega.

Kobras A mängis kopra H vastu, kobras K kopra E vastu, C mängis I vastu, F mängis G vastu. On teada, et järgmiste paaride mõlemad võistlejad on samast võistkonnast: B ja C; I ja J; H ja B; C ja G. Koprad L ja H on vastasvõistkondadest.

Värvi kõik kopra A tiimikaaslased punaseks (tee kasti peal üks klikk) ja vastasvõistkonna liikmed roheliseks (tee kasti peal topeltklikk).

A B C D E F G H I J K L

Ülesanne 12

Alustatakse ühe noolega. Igal käigul asendatakse iga nool kindla noolte hulgaga etteantud koodi põhjal:

Kood: F(–F)F  Kood: F(–F)(++F)F
pilt pilt pilt pilt pilt pilt
1. käik 2. käik 3. käik 1. käik 2. käik 3. käik

Kood võib sisaldada viit erinevat sümbolit:

Fjoonista nool
+keera 35 kraadi päripäeva
keera 35 kraadi vastupäeva
(uus haru, positsioon ja suund jäetakse meelde
)haru lõpp, taasta meelde jäetud positsioon ja suund

Millisele koodile vastab järgmine joonis:
pilt

F(–F–F)F(++F–F)F
F(–F+F)F(++F+F)F
FFF(–F–F)(++F–F)
F(–F–F)(++F+F)FF

Ülesanne 13

Kobras ehitab endale jõkke uut koobast. Ta joonistas oma koopa plaani tabeltöötlusprogrammi töölehe plokki B1:J11. Koobast tähistavates lahtrites on väärtus 1 ja koobast ümbritseva veega kaetud ala lahtrites väärtus 0. Koopa ümbermõõdu arvutamiseks kopeeris kobras plaani töölehe plokki Q2:W10. Igasse selle ploki lahtrisse tahtis ta saada selle lahtri ümber olevate välisseinte arvu (veega kaetud alal alati 0). Lahtrisse T12 arvutas ta välja ploki Q2:W10 summa ehk kogu koopa ümbermõõdu.
pilt

Et täita plokk Q2:W10 iga lahtrit ümbritsevate välisseinte arvudega, kirjutas kobras lahtrisse T2 ühe valemi ning kopeeris selle ka ploki Q2:W10 kõikidesse teistesse lahtritesse. Vali kõik sellised valemid, mille kobras võis sisestada lahtrisse T2.

=4 – E2 – F1 – G2 – F3
=F2*(4 – E2 – F1 – G2 – F3)
=T2*(4 – E2 – F1 – G2 – F3)
=7 – SUM(E1:G3)

Ülesanne 14

Kobras Olaf sisestas päringu sõna „Olaf“ otsimiseks lihttekstifailist, mis näeb välja selline:
pilt

Otsinguprogramm leidis vaste ainult esimesest ja kolmandast reast, aga mitte teisest. Mis võib olla põhjuseks, et teisest reast ei leitud vastet?

Teine rida algab tühikutega.
Teises reas olevad sõnad „pilt“ ei koosne ainult tähtedest.
Otsitav tekst esineb teises reas kaks korda ning otsinguprogramm ei suuda otsustada, kumba näidata.
Teisel real on tähed „O“ sõnades „pilt“ tegelikult väikesed tähed kirjutatud suurema tekstisuurusega.

Ülesanne 15

Koprakoolis on arvutisüsteem, mis talletab kõikide õpilaste hindeid.

Süsteemis on järgnev informatsioon:

Iga õpilane saab aasta lõpus nimekirja kõikidest oma hinnetest. Sel aastal said kaks õpilast vale nimekirja, kuna mõlema nimi oli Kobras Mikk.

Mis informatsioon tuleb arvutisüsteemi juurde lisada, et sellist viga enam juhtuda ei saaks?

Õpilase sünnikuupäev.
Õpilase klass.
Linn, kus õpilane elab.
Õpilase ID (unikaalne number, mille iga õpilane saab, kui kooli sisse astub).