Ülesanded 2013. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Benjamin

Ülesanne 1

Kõige laiemalt kasutatav infokandja ja vahend info salvestamiseks XX sajandi lõpus oli:

paber
filmilint (nii kinofilmi kui fotode jaoks)
magnetlint
kõvaketas

Ülesanne 2

Saates andmeid arvutivõrgu kaudu, läbivad need tavaliselt mitut arvutit, enne kui jõuavad adressaadini. Samal ajal läbib neidsamu arvuteid ka palju teistelt kasutajatelt pärit andmeid. Seetõttu on vahepealsetele arvutitele paigaldatud ajaplaneerimise programm. See programm otsustab, millised sissetulevad andmepaketid saadetakse edasi kohe ja millised hiljem. Nimetame ajaplaneerimise programmi õiglaseks, kui see ei diskrimineeri ühtki andmetüüpi, andmete saatjat või andmete vastuvõtjat. Eeldame, et kõik andmed on statistiliselt ajastatud võrdselt.

Milline väide iseloomustab õiglast ajaplaneerimise programmi?

Andmed, mis tulevad sisse mööda suurema ribalaiusega kanalit, on aeglustatud keskmise ribalaiuseni.
Suur fail saabub kasutajani statistiliselt hiljem kui väike fail.
Andmed kasutajalt, kes maksab megabaidi kaupa, saabuvad statistiliselt varem kui andmed kasutajalt, kes maksab fikseeritud kuumaksu.
Edastamisel on prioriteet videovoogudel, mistõttu filmid mängivad ühtlaselt (ei haki), kui kasutajad neid vaatavad.

Ülesanne 3

Õpilane Peeter kirjutab kodutööd. Ta on kopeerinud Internetist hetkel kehtiva õigusakti teksti töösse täies mahus, allikale viitamata.

Kas Peeter rikkus autoriõigust?

Jah, on rikutud veebilehe omaniku autoriõigust.
Ei, sest kehtivad õigusaktid ei kuulu autoriõiguse objektide hulka.
Ei, sest oma koolitööna tehtud iseseisvas töös pole autoriõigust tingimata järgida tarvis.
Jah, on rikutud õigusakti koostaja autoriõigust.

Ülesanne 4

Kobras Maks ehitas oma onni uude rajooni, kus ei ole tasuta internetiühendust. Millise ühendustüübi peaks Maks valima, et saada parimad võimalused inforessurssidele juurdepääsuks?

Analoogmodem telefoniliini kaudu.
Integreeritud digiteenustega telefoniliini (ISDN) kaudu.
Privaatse valguskaabelliini kaudu.
Privaatse vaskkaabelliini kaudu.

Ülesanne 5

pilt

Koprad Daniel ja Bruno on koopauurijad. Nende praegune projekt on koobas-labürint, mida näed allpool. Kobrastel on seitse päeva seitsme koopa uurimiseks. Igal hommikul ronivad Daniel ja Bruno alla koopasse ning mõõdavad ja võtavad proove ühes koopas päeva jooksul.

Daniel uurib koopaid sügavuti. Ta otsib järgmise koopa leidmiseks esmalt võimalust minna sügavamale koopa läänepoolsest servast, ja kui sealt ei saa, siis idapoolsest. Kui koopast ei saa enam minna sügavamale mõnesse veel uurimata koopasse, hakkab ta uurima seda koobast, kus ta parajasti asub. Seega alustab Daniel esmaspäeval tööd koopas Kuldne ning töötab teisipäeval Rubiini ja kolmapäeval Smaragdi koopas.

Bruno uurib koopaid laiuti. Ta vaatab koopaid läbi kihtide kaupa, alustades igas kihis läänepoolsetest ja liikudes idapoolsetesse. Seega alustab Bruno esmaspäeval tööd koopas Kivine ning jätkab teisipäeval Smaragdi ja kolmapäeval Kristalli koopas.

Kas leidub päev, mil koprad teevad tööd ühes ja samas koopas?

Ei.
Jah, koopas Tõmmu.
Jah, laupäeval.
Jah, selliseid päevi on isegi kaks.

Ülesanne 6

pilt

Kopraflööt on populaarne muusikainstrument, millel on järgmised omadused:

Seetõttu kasutatakse kopraflöödi meloodiate kirjutamisel ainult 3 erinevat märki:

= tähendab "mängida sama tooni nagu eelmine"
tähendab "mängida eelmisest ühe võrra madalamat tooni"
+ tähendab "mängida eelmisest ühe võõra kõrgemat tooni".

Näide: meloodia [- +] tähendab "mängida 3 tooni; teine toon on esimesest madalam ja kolmas toon on teisest kõrgem (ehk sama nagu esimene toon).

Millist meloodiat ei ole võimalik kopraflöödiga mängida?

[ + = = = + = = = + = = = + = = = + ]
[ - - - = + - = - - = = = + ]
[ - - - - - = + + + + + = - - - - - ]
[ - - + - - + - - = - + - - ]

Ülesanne 7

Kobras Eduard ja tema sõbrad mängivad "tule august välja" mängu. Sammul 0 koprad ennast ei näita. Sammul 1 pistab üks kobras pea välja parempoolseimast august. Sammul 2 pistab järgmine kobras pea välja paremalt teisest august jne. Kuus esimest sammu on näidatud alloleval pildil.

pilt

Leia seos ja vasta, kust pistavad koprad pead välja sammul 6?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 8

Teel lättest järve jõgi hargneb. Osavad koprad ehitavad tamme ja reguleerivad sellega vee voolu jõeharudes. Jõe ühestki punktist ei saa välja voolata rohkem vett kui sinna sisse voolab. Alloleval joonisel on näidatud harud ja neid sekundis läbivad veekogused (liitrites).

pilt

Millised peaksid olema harude A, B ja C läbilaskevõimete suhted, et koprad saaksid oma järve maksimaalselt palju vett?

2 : 2 : 2
1 : 2 : 3
4 : 3 : 2
1 : 0 : 5

Ülesanne 9

Koprad Maris, Elis, Roland, Rita ja Lauri lähevad kinno. Nad tahavad istuda kõik koos ühes reas, kuid igaüks neist võib kõrvuti istuda ainult kahega. Järgmine diagramm kirjeldab kobraste suhteid.

pilt

Kui kahe kopra vahel on mingit tüüpi suhe ja nad istuvad üksteise kõrval, tunnevad nad ennast hästi. See heaolu suurendab ka kogu grupi heaolu.

Suhte tähistusSuhte tüüp Heaolu punktid
suhe puudub0
pilttutvus+1
piltsõprus+2
piltarmastus+3

Milline/millised järgnevatest kobraste järjestusvariantidest garanteerib võimalikult suure heaolu?

Roland Maris Elis Lauri Rita
Rita Maris Lauri Roland Elis
Roland Elis Lauri Rita Maris
Maris Roland Elis Lauri Rita

Ülesanne 10

Kobraste pataljoni ülem ostab rongipileteid 95-le skaudist koprale. Raudteejaamas näeb ta nelja erinevat sooduspakkumist:

Mis on minimaalne summa, millega juht saab kõigile piletid osta, kui pileti tavahind on 10 eurot?

475 eurot
500 eurot
665 eurot
720 eurot

Ülesanne 11

Jaana mängib arvutimängu, milles kasutatakse üheksat kaarti:pilt
Arvuti valib juhuslikult välja kaks kaarti. Mängija ülesanne on valida ülejäänute hulgast kolmas kaart nii, et:

Näited: kõik kolm punast värvi kaarti on lubatud; üks punane, üks sinine, üks roheline kaart on lubatud; kõik ruudukujulised sümbolid on lubatud; kaks ringi ja üks ruudukujuline sümbol ei ole lubatud.

Arvuti valib järgmised kaks kaarti:

pilt

Millise kaardi peab Jaana valima, et mängu reeglid oleksid täidetud?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 12

pilt

Kobras Aleks on loonud kunstiteose, kasutades värvilisest paberist lõigatud ringe, mille ta kleepis suurele valge paberilehele.

Kõrvaloleval joonisel on võimalik näha vähemalt mingisugust osa igast ringist, mida Aleks kasutas. Kunstiteost koostades võtab Aleks alati ühe ringi korraga ja kleebib selle väga korralikult lehele. Milline väide on õige?

Ta võib kleepida kõik rohelised ringid enne siniseid.
Ta võib kleepida kõik beežid ringid enne siniseid.
Ta võib kleepida kõik beežid ringid enne rohelisi.
Ta võib kleepida kõik kollased ringid enne beeže.

Ülesanne 13

Milliseid klahve peab kobras Anne vajutama, et saada lühisõnum "tere kobras"?

pilt
32245667999755#9999#988777
83377733#556662277727777
8337733#555662277727777
83377733#55662277772777

Ülesanne 14

Kobras Maria on internetikohvikus. Ta suhtleb Internetis oma sõpradega ja mängib arvutimänge. Ühel hetkel tuleb talle meelde, et järgmise päeva hommikul peab ta esitama õpetajale uurimistöö Trasimeno lahingu kohta (kus aastal 217 eKr Hannibal võitis roomlaste armeed).

Maria juba teab, et on olemas erinevad allikad, sh Wikipedia. Tema jaoks on praegu lihtsam koguda informatsiooni ja vormistada see dokumendina, mida on hiljem võimalik kodus või koolis alla laadida (nt e-posti manusena). Tal on olemas e-posti konto, mida saab kasutada veebiliidese kaudu.

Maria vaatab internetikohviku arvuti omadusi ja kasutajaõigusi. Selgub, et

Millised väited on õiged?

Selles internetikohvikus on dokumentide loomine võimatu.
Saab ainult infoallika aadressi endale meilida, aga mitte midagi rohkemat.
Saab kopeerida terve lehekülje teksti ning endale meilida.
Saab kasutada veebipõhiseid tekstiredaktoreid.

Ülesanne 15

Priidikul on töölaual kaks faili: minu_asjad.doc ja suvi2013.jpg. Millised on tõenäolised asukohad, kus kaustas võivad need failid füüsiliselt paikneda?
(Pole täpselt teada, milline operatsioonisüsteem on Priidiku arvutis: kas Windows, Linux või miski muu.)

c:\Windows\system32
c:\Kasutajad\Priidik\Töölaud
/home/priidik/desktop
/usr/bin/priidiku_desktop