Ülesanded 2013. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Seenior

Ülesanne 1

Kolmanda põlvkonna arvuteid iseloomustavad järgmised tunnused:
kasutasid pooljuhtelemente ning formaalseid programmeerimiskeeli;
kasutasid integraalskeeme ja mikroprotsessoreid, oskasid töödelda erinevat tüüpi andmeid;
kasutasid elektronlampe ja masinkoodi;
kasutasid integraalskeeme ning oli võimalik luua ühendus kaugterminaliga.

Ülesanne 2

Õngevõtmine (ingl. k. phishing) on
teatud tüüpi rünne libaveebisaitide kaudu;
programm, mis kuulab (ja salvestab) eemal arvutivõrgus asetseva arvuti klaviatuurivajutusi;
arvutisse installeeritud programm, mis salvestab selle arvuti klaviatuurilt sisestatavaid märke;
arvutisüsteemi või võrgu vastu suunatud ründe tüüp, mis ujutab võrgu üle tarbetu liiklusega.

Ülesanne 3

Kobras Marek võib 10 DVD-d (iga plaat mahutab andmeid 4,7 GB) füüsiliselt transportida teise kohta kiirusega 5 km/h. Fast Ethernet kohtvõrgu läbilaskevõime on 100Mb/s. Kaks arvutit on üksteisest 10 km kaugusel. Marek transpordib andmed DVD-del füüsiliselt. Milline võib olla põhjus selliseks tegevuseks?

Marek on rumal, sest võrgu kaudu edastamine on alati kiirem, võrreldes füüsilise transportimisega.
Arvutamine näitab, et antud juhul on andmete füüsiline transportimine kiirem.
Fast Ethernet kohtvõrk ei tööta nii pika vahemaa taha.
Mitte ükski ülaltoodud põhjustest ei ole õige – pole võimalik võrrelda kopra kiirust (km/h) ja võrku (Mb/s).

Ülesanne 4

Kobraste peres on kelder, mis läheb neli korrust maapinna alla. Keldris on 10 ruumi, mis on nummerdatud numbritega 0–9 ja ühendatud treppidega. Pildil on skemaatiliselt näha kobraste kelder.

pilt

Kobras Issi käib keldris teatud viisil: ta alustab ülevalt ruumist 0 ja läheb vasakult alla nii sügavale, kui on võimalik. Kui vasakul trepp puudub, siis kasutab Issi parempoolset treppi. Kui Issi on läbi käinud kõik trepid, mis viivad alla, läheb ta üks korrus ülespoole. Keldrisse minnes võtab Issi paberi kaasa ja kirjutab külastatud ruumide numbrid järjest üles.

Milline kirjutis on lõpuks paberil?

0, 1, 0, 2, 5, 9, 5, 8, 4, 1, 0, 2, 5, 8, 5, 9, 5, 2, 0
0, 1, 3, 6, 3, 1, 4, 7, 4, 1, 0, 2, 5, 8, 5, 9, 5, 2, 0
0, 2, 3, 6, 3, 1, 4, 7, 4, 1, 0, 2, 5, 8, 5, 9, 5, 2, 0
0, 1, 4, 7, 4, 1, 3, 6, 4, 1, 0, 2, 5, 8, 5, 9, 5, 2, 0

Ülesanne 5

Igal õhtul jookseb kobras Martin mõned ringid oma erilises ümmarguses korteris. Igas toas on täpselt üks lüliti, kusjuures sellest saab ümber lülitada ainult selle toa valgustust.

Pildil on näidatud seisukord enne jooksmise algust, pärast esimest ja pärast teist ringi:

pilt

Mitu ringi Martin korteris teeb?

5
6
31
32

Ülesanne 6

pilt

Kobras Indrekul on janu. Tal on 3 kaussi: 10-, 7- ja 3-liitrine. Praegu on 10-liitrine kauss vett täis ning ülejäänud kausid on tühjad. Indrek tahab juua ainult 8 liitrit vett, niisiis otsustas ta vett ümber kallata sedasi, et suurimas kausis oleks vett täpselt 8 liitrit.

Vähemalt mitu korda peab kobras Indrek vett kallama ühest kausist teise eeldusel, et vett ei lähe kaotsi ega ei kallata ka maha?

5 korda
6 korda
7 korda
8 korda

Ülesanne 7

Kobraste kogukond elab saartel. Nad tahavad ehitada saarte vahele sildu, et liikumine oleks mugavam.

pilt

Tähistades saari punktidega ja sildu sirglõikudega, tuleks välja järgmine skeem:

pilt

Innukad koprad valisid aga teistsuguse tähistusviisi: nad tähistasid sildu punktidega ja ühendasid sirglõikudega need sillad, mis lõpevad samal saarel.

Milline järgmistest skeemidest on õige?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 8

Kopralinnas otsustas linnavolikogu paigaldada uue telefonikeskjaama, millel on järgmised omadused:

Näiteks, kui kobras valib 61, siis keskjaam võib teda ühendada abonentidega, kelle number on 51, 61, 71, 52, 62 või 72.

Järelikult kõiki 88 telefoninumbrit kasutusele võtta ei saa.

Oletame, et kobras Stefani number on 61 ja kobras Anni number on 71. Kui kobras Marju tahab helistada Annile, siis võidakse teda kogemata ühendada hoopis Stefaniga. Tekib valeühendus.

Milline on suurim arv telefoninumbreid, mida saaks kasutusele võtta nii, et valeühendusi kunagi aset ei leiaks?

8
25
32
50

Ülesanne 9

Kobraste koolis seisavad koprad treppidel kindlatel kohtadel. Positsioon on seotud vigade arvuga, mida nad tegid võistlusel. Seisukoha reegel on järgmine: üleval seisva kopra vigade arv on alati väiksem kui kahe tema ees allpool seisva kopra vigade arvud. Esimesele reale mahub ülimalt 1, teisele ülimalt 2, kolmandale ülimalt 4 kobrast jne. (Vt. joonist.)

pilt

Kadri, kes on teinud 3 viga, peab lahkuma. Tema kohale asub Jüri, kes on teinud 17 viga. See rikub ülaltoodud järjestusreeglit. Jüri vahetab koha kopraga, kes seisab temast allpool. Teised koprad vahetavad kohti seni, kuni järjestusreegel on jälle kehtiv. Vahetada tohivad ainult naabrid, kes asuvad järjestikustel trepiastmetel ning kelle jaoks järjestusreegel on rikutud. Milline on õige lõplik järjekord?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 10

Sümbolite jada nimetab kobras Robert mõttetuks, kui see on üks järgnevatest jadadest

Kolm näidet mõttetutest jadadest on

Kaks näidet sümbolite jadadest, mis ei ole mõttetud, on

Allpool on antud sümbolite jadad. Mitu nendest on mõttetud?

0
1
2
3

Ülesanne 11

Kobraste koolis õppisid koprad programmeerima väikest muusikaga mängu uutele bPhone-idele. Muusika pidi mängima nii kaua, kui ekraan oli aktiivne ja mäng ei olnud lõppenud. Programmis pidi olema lisavõimalus, mis pani muusika alati mängima taustale (isegi kui ekraan ei olnud aktiivne või mäng oli lõppenud). Koprad realiseerisid tingimusi bPhone programmeerimiskeeles järgmiselt:
IF ((ekraan AND (NOT lõppenud)) OR taust) THEN mängi_muusikat

Milline järgmistest programmi ridadest kontrollib õigesti, kas muusika on (peab olema) peatatud?

IF (((NOT ekraan) OR lõppenud) AND (NOT taust)) THEN peata_muusika
IF (((NOT ekraan) AND lõppenud) OR (NOT taust)) THEN peata_muusika
IF ((ekraan OR (NOT lõppenud)) AND taust) THEN peata_muusika
IF ((NOT (ekraan AND (NOT lõppenud))) OR (NOT taust)) THEN peata_muusika

Ülesanne 12

Antud pilt näitab, kuidas programmeerida kilpkonna, kasutades käske edasi ja paremale.
pilt
Käsuga korrata n [käsk1 käsk2 ...] korratakse sulgudes asuvat käskude jada n korda.

Allolev pilt on loodud järgmise programmi abil:
korrata 10 [korrata 100 [korrata 5 [edasi 80 paremale 120] paremale 10] edasi 200]
Pilt on joonistatud kasutades lühikesi (pikkus 80) ja pikki sirglõike (pikkus 200).

pilt

Mitu joont joonistab kilpkonn, et valmistada ülevaloleva pildi?

10 pikka ja 115 lühikest sirglõiku
10 pikka ja 5000 lühikest sirglõiku
1000 pikka ja 115 lühikest sirglõiku
1000 pikka ja 5000 lühikest sirglõiku

Ülesanne 13

Kobras Nikita otsustas panna andmed oma põllumajandussaaduste varumisest Internetti tabeli kujul. Ta kirjutas järgmised read:
<table border="1">
<tr bgcolor="#ff00ff">
<td>tamm </td>
<td>20</td>
</tr>
<tr bgcolor="#5555ff">
<td>paju</td>
<td>30</td>
</tr>
</table>

Kuidas näeb tabel välja veebilehitsejas?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 14

pilt

Teksti kirjutamisel kasutatakse erinevaid kirju (fonte). Mõni font on kannuskiri ehk seriifidega kiri (serif font), teine aga ilma seriifideta (sans serif font), vt. kõrvalasuvat joonist.

Märgi kõik õiged väited.

Sajandite jooksul on raamatuid trükitud seriifideta kirjas, aga seoses 19. sajandi romantismiga hakati tähti kaunistama ja kannuskirjad läksid moodi.
Arvatakse, et kannuskirjas trükitud raamatu lugemine on veidi kergem, kuna seriifid juhivad pilku piki trükirida.
Väikese teksti arvutiekraanil (nt. foorumites) näitamiseks tuleks eelistada kannuskirja.
Kui võrrelda seriifideta ja seriifidega kirju, on seriifideta kirjadel tähejoon sageli ühepaksune, seriifidega kirjadel aga mõned jooned paksemad, mõned peenemad.

Ülesanne 15

Liinal oli pildifail nimega bebras.bmp, mille mõõtmed olid 128×96 pikslit ning mille värvikaardis oli 256 värvust. Faili suurus oli 13366 baiti.

pilt

Selleks, et vähendada pildi mahtu, skaleeris Liina selle pildi uutesse mõõtmetesse: 64×48 pikslit. Kui suur on fail pärast salvestamist samas vormingus?

3342 baiti
4150 baiti
13366 baiti
6683 baiti