Ülesanded 2014. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Benjamin

Ülesanne 1

Milline järgnevatest on kõrgeim tunnustus informaatika valdkonnas?
Abeli auhind
Gatesi auhind
Nobeli auhind
Turingi auhind

Ülesanne 2

Kui kaua kehtivad Eesti seaduste järgi teose looja autoriõigused?
10 aastat teose loomisest
autori surmani
20 aastat pärast autori surma
70 aastat pärast autori surma

Ülesanne 3

Mida peaks kobras oma sülearvuti veebilehitseja aadressireale tippima, et turvaliselt siseneda veebipõhisesse meiliteenusesse aadressil www.beavermail.net?
beavermail
www.beavermail.net
http://www.beavermail.net
https://www.beavermail.net

Ülesanne 4

Milliseid võimalusi pakub sülearvuti videokaart, millel on VGA ja TV-out liidesed?
Selle külge saab ühendada lisamonitori, et vaadata arvutist tulevat pilti suuremalt.
Selle külge saab ühendada televiisori, et vaadata arvutist tulevat pilti teleri ekraanil.
Selle külge saab ühendada antenni, et vaadata arvutis telesaateid.
Selle külge saab ühendada videokaamera, et filmitud materjali arvutisse laadida.

Ülesanne 5

Kopraküla puusepal on 31 laoruumi. Ühel päeval unustas ta ära, mitu laoruumi tal täidetud oli. Puusepp mäletab ainult seda, et need on täidetud numbrilises järjestuses.

Puusepp tahab teada saada, mitu ruumi täidetud on. Et selleks võimalikult vähe uksi avada, käitub ta järgmiselt.

Kõigepealt vaatab ta keskmisse ruumi ehk ruumi 16.

pilt

Seejärel:

Neid samme korrates avastas ta, et täis on ruumid 1 kuni 15. Mitmesse ruumi ta selle teada saamiseks vaatas?


Ülesanne 6

Kobras Tom tahab jõge ületada. Tal on kaasas hulk esemeid ning ta tahab neist kõige väärtuslikumad kaasa võtta. Tal on aga esemete jaoks vaid 2 väikest paati, millest kumbki kannab vaid maksimaalselt 10 kilo.

Ese Kaal Väärtus
Palk 10 kg 5
Arvuti 5 kg 7
Telefon 4 kg 3
Televiisor 3 kg 4
Haamer 8 kg 6

Millised esemed peaks Tom kaasa võtma, et nende esemete koguväärust oleks võimalikult suur?

arvuti, telefon, televiisor, haamer
palk, arvuti, telefon
arvuti, televiisor, haamer
arvuti, telefon, haamer

Ülesanne 7

Päästesalk otsib koopasse eksinud kurti koprapoega. Salk alustab koopa sissepääsu juurest (joonisel allpool) ja käigu hargnemiskohta jõudes läheb alati pool salka vasakule ja pool paremale (kui harukohta jõudvas salgas on paaritu arv kopraid, läheb paremasse harusse üks kobras rohkem kui vasakusse).

pilt

Millises neljast tähtedega märgitud käigust on lõpuks kõige rohkem päästesalga liikmeid, kui sissepääsu juurest alustab 21 kobrast?

käigus A
käigus B
käigus C
käigus D

Ülesanne 8

pilt

Võistkond kopraid soovib osaleda sõudmise turniiril. Neil on neli erinevat sõudepaati - 8-kohaline, 4-kohaline, 2-kohaline ja 1-kohaline. Turniiri reeglite järgi võib iga võistleja osaleda vaid ühes kategoorias.

Treeneril palutakse iga paadikategooria kohta kirja panna, kas nende võistkond osaleb selles kategoorias (1) või mitte (0), alustades suurimast paadist. Treener valib osalemiskategooriad nii, et kõik võistkonnaliikmed saaksid mingis kategoorias osaleda. Näiteks kui võistkond on kümneliikmeline, siis paneks ta kirja 1010.

Hetkel on võistkonnas 13 liiget. Mille paneb treener kirja osalemislehele?

0111
1011
1101
1110

Ülesanne 9

Ühes Prantsuse väikelinnas valmistatakse einesaiu alati järgmiste reeglite järgi:

 1. Vähemalt iga kolmas kiht on juust.
 2. Otse vorstikihi all on alati salatikiht.
 3. Tomatikihte on alati ühe võrra vähem kui salatikihte.

Milline järgmistest einesaiadest on neid reegleid arvestades õigesti valmistatud?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 10

Kobras tahab sõbrale saata must-valget pilti. Selleks kasutab ta programmi, mis kodeerib pildi tekstina. Must-valged pildid, mida selle programmiga kodeerida saab, koosnevad mustadest (M), valgetest (V) ja hallidest (H) pikslitest.

Programm kodeerib pildi arvu ja tähe paaride jadana, kus arv tähistab järjestikuste pikslite arvu ning täht piksli värvi. Näiteks "2M 3V" tähendab kahte musta pikslit, mille järel on kolm valget pikslit.

Kõik ülejäävad pikslid, mille kohta pole värvi öeldud, on valged. Näiteks kui pilt koosneb 20 pikslist ja selle kood on "4H", siis see tähendab, et esimesed 4 pikslit on hallid ning ülejäänud valged.

Milline järgmistest piltidest on võimalik saada koodi "1M 2H 1V 4H 2V 1H 3V 3M 2V 1H" dekodeerimisel?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 11

Restorani ettekandja märkab, et alles on vaid 4 joogiklaasi, seega otsustab ta poest klaase juurde tuua ja laseb oma sõbral senikaua kliente teenindada.

Sõber saab varsti tellimuse 4 joogile - 1 maasikamahl, 1 sidrunimahl, 1 apelsinimahl ning 1 vesi. Ta valab joogid klaasidesse ning seejärel avastab, et klaasidele on joonistatud puuviljad ning et ta ei valanud jooke vastavate piltidega klaasidesse.

Ta otsustab, et ta tahab joogid nendele vastavatesse klaasidesse panna, kuid tal ei ole kasutada muid anumaid peale nende klaaside.

pilt

Alguses on klaaside sisu järgnev:

Vali õige tegevuste järjestus, et iga jook talle vastava pildiga klaasi saada.

 • klaasi 4 sisu kraanikaussi
 • klaasi 2 sisu klaasi 1
 • klaasi 3 sisu klaasi 2
 • klaasi 1 sisu klaasi 3
 • täita klaas 4 veega
 • klaasi 2 sisu klaasi 1
 • klaasi 3 sisu klaasi 2
 • klaasi 2 sisu klaasi 1
 • klaasi 4 sisu kraanikaussi
 • klaasi 1 sisu klaasi 4
 • klaasi 2 sisu klaasi 1
 • klaasi 3 sisu klaasi 2
 • klaasi 4 sisu klaasi 3
 • täita klaas 4 veega
 • klaasi 2 sisu klaasi 1
 • klaasi 3 sisu klaasi 2
 • klaasi 1 sisu klaasi 3

Ülesanne 12

Kunstnik valmistab oma pildist 4 varianti, mis erinevad üksteisest selle poolest, et on pööratud ja/või peegeldatud. Kunstivõltsija aga valmistas võltskoopia ning asendas ühe neist variantidest oma võltsinguga.

Milline järgnevatest on võltskoopia?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 13

Kopral on paljude ridadega andmefail.

Alguses on faili esimesed read sellisel kujul:

sega(punane,sinine)=lilla
sega(kollane,sinine)=roheline
sega(kollane,punane)=oranž
sega(punane,roheline)=pruun
sega(roheline,kollane)=heleroheline
sega(sinine,roheline)=sinakasroheline
sega(sinine,punane)=lilla
sega(sinine,kollane)=roheline
sega(punane,kollane)=oranž
sega(roheline,punane)=pruun
sega(kollane,roheline)=heleroheline
sega(roheline,sinine)=sinakasroheline
   

Kobras soovib saada faili järgnevale kujule:

punane + sinine = lilla
kollane + sinine = roheline
kollane + punane = oranž
punane + roheline = pruun
roheline + kollane = heleroheline
sinine + roheline = sinakasroheline
sinine + punane = lilla
sinine + kollane = roheline
punane + kollane = oranž
roheline + punane = pruun
kollane + roheline = heleroheline
roheline + sinine = sinakasroheline
   

Kuna fail on väga suur, soovib kobras selle vajalikule kujule viia ainult "Otsi ja asenda" funktsiooni kasutades. See funktsioon võimaldab tal asendada ühe märgijada kõik esinemised mingi muu märgijadaga.

Millised asendused peab kobras tegema, et saada fail vajalikule kujule?

Sisesta vastus allolevasse tabelisse. Tabeli lõpus võivad mõned read ka tühjaks jääda.

SammMida otsidaMillega asendada
1
2
3
4
5
6
7

Tulemus:

   

Ülesanne 14

Kuidas nimetatakse heli, mis on inimkõrvale kuulmiseks liiga madal?

ultraheli
infraheli
bass
röntgen

Ülesanne 15

Milline järgnevatest vormingutest ei sobi pildi korduvaks muutmiseks ja muudetud versiooni uuesti salvestamiseks?

GIF
JPEG
PNG
Kõik sobivad