Ülesanded 2014. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Juunior

Ülesanne 1

Milline järgnevatest on kõrgeim tunnustus informaatika valdkonnas?

Abeli auhind
Gatesi auhind
Nobeli auhind
Turingi auhind

Ülesanne 2

Kui kaua kehtivad Eesti seaduste järgi teose looja autoriõigused?

10 aastat teose loomisest
autori surmani
20 aastat pärast autori surma
70 aastat pärast autori surma

Ülesanne 3

Milliseid võimalusi pakub sülearvuti videokaart, millel on VGA ja TV-out liidesed?

Selle külge saab ühendada lisamonitori, et vaadata arvutist tulevat pilti suuremalt.
Selle külge saab ühendada televiisori, et vaadata arvutist tulevat pilti teleri ekraanil.
Selle külge saab ühendada antenni, et vaadata arvutis telesaateid.
Selle külge saab ühendada videokaamera, et filmitud materjali arvutisse laadida.

Ülesanne 4

Kobras sai õpetajalt ülesande. Tal on kaks kaarti, kaart a ja kaart b. Kummagi kaardi peal on üks arv. Vaja on kaartidel olevad arvud omavahel ära vahetada järgmise kolme sammuga:

 1. a = a + b
 2. ????????
 3. a = a - b

Esimene samm tähistab seda, et kaardil a olev arv asendatakse kaardil a ja kaardil b olevate arvude summaga. Kolmandal sammul asendatakse kaardil a olev arv kaartidel a ja b olevate arvude vahega. Kobras on aga ära unustanud teise sammu.

Milline järgmistest sobib teiseks sammuks?

a = a + b
b = a - b
b = b - a
a = b

Ülesanne 5

Linnas on ummik ning selles segaduses on võimatu ristmikelt vasakule pöörata. Kobras tahab võimalikult kiiresti töölt koju sõita. Järgmisel pildil on näha, mitu minutit kulub aega ühelt ristmikult teisele sõitmiseks.

pilt

Mis on lühim aeg, millega kobras saaks kontorist koju sõita, ilma et ta kordagi vasakpööret sooritaks?

35 minutit
33 minutit
32 minutit
30 minutit

Ülesanne 6

pilt

Koprapere otsustas veeta puhkuse suvilas. Peres on neli last ning laste magamistoas on ka neli voodit. Kuna lapsed ei suuda otsustada, kes millises voodis magab, mõtles kopraema välja järgmise reegli: igal ööl on laste voodikohtade jaotus erinev, nii et ükski jaotus ei kordu. Kui enam erinevaid jaotusi ei leidu, läheb pere tagasi koju.

Mitu ööd veedab koprapere suvilas?

24
4
16
8

Ülesanne 7

Kopraema tahab valmistada 5 liitrit suppi ja 3 liitrit jääteed. Tal on aga ainult üks 8-liitrine, üks 4-liitrine ja üks 1-liitrine nõu, millest ühelegi pole peale märgitud mõõte. Muude koguste mõõtmiseks peab ta kallama vett ühest nõust teise ning ainult sedasi, et ta teab täpselt, kui palju vett ta kallas. Näiteks kui ta kallab täis 8-liitrisest nõust 1-liitrise nõu täis, siis teab ta, et suuremasse nõusse jäi alles 7 liitrit vett.

pilt

Mis on vähim arv kallamisi, et kopraema saaks ühe nõu sisse täpselt 5 liitrit vett ning teise nõu sisse 3 liitrit?

2
3
4
5

Ülesanne 8

Kobras sai ülesandeks värvida Koprasaare kaardil ära riigid.

pilt

Värvides tuleb arvestada aga kahte reeglit:

 1. Iga riik peab olema üleni ühte värvi.
 2. Naaberriigid peavad olema erinevat värvi.

Mis on vähim arv erinevaid värve, millega saab selle kaardi nende reeglite järgi ära värvida?

3
4
5
6

Ülesanne 9

pilt

Aadul on neli last: Toomas, Karin, Peep ja Anna. Neil omakorda on omal lapsed, kellel on omakorda lapsed. Järgnevalt on loetletud iga kopra laste nimed:

Peep otsustas kutsuda kõik oma järglased suurele pidusöögile. Mitu inimest ta kutsus?

5
7
9
11

Ülesanne 10

Kopralinnas on tehas, mis toodab kinkepaberit. Iga paberi disain on unikaalne ning on kujundatud järgmiste reeglite järgi:

 1. Vali mingi värv A.
 2. Korda järgmisi samme mingi arv kordi:
  1. Vali mingi värv C ja mingi suurus D.
  2. Vali kahe erineva etteantud suuruse seast üks ja tähista see tähega B.
  3. Joonista paberil juhuslikult valitud kohale ring värviga A ja suurusega B.
  4. Joonista paberil juhuslikult valitud kohale ruut värviga C ja suurusega D.
pilt

Milline joonisel näidatud disainidest ei ole kindlasti selles tehases loodud?

Vasak ülemine
Vasak alumine
Parem ülemine
Parem alumine

Ülesanne 11

Kobras otsustas oma maja kaitsmiseks paigaldada oma välisuksele elektroonilise luku. Luku peal on hulk nuppe. Võtit saab keerata vaid siis, kui samal ajal all hoida kindlat nuppude kombinatsiooni. Kui nupp on alla vajutatud, saadab see välja elektrisignaali. Luku sees on kolme erinevat tüüpi elemente:

"MITTE" "JA" "VÕI"
pilt pilt pilt

Element "MITTE" väljastab elektrisignaali parasjagu siis, kui sellesse ei tule sisendiks signaali. Element "JA" väljastab signaali siis, kui kõikidesse selle sisenditesse tulevad signaalid. Element "VÕI" väljastab signaali siis, kui vähemalt ühte selle sisenditest tuleb signaal.

Näiteks järgmise luku puhul saab võtit keerata ainult siis, kui mõlemat nuppu all hoida

pilt

Millist nuppude kombinatsiooni tuleb järgneval pildid kujutatud luku puhul all hoida, et lukku saaks avada?

pilt
A ja B
A, C ja D
A ja C
A, B ja C

Ülesanne 12

Kobrastel on mure: teised loomad käivad öösiti nende toitu varastamas. Seega otsustasid nad ehitada oma küla ümber aia. Et võimalikult vähe materjale kulutada, tahtsid nad teha aia võimalikult lühikese. Pildil on näidatud küla kaart, kus punktid tähistavad maju.

pilt

Mitu nurka tuleb kobraste ehitatud aiale?


Ülesanne 13

pilt

Mis on tabeli lahtris C3 oleva vea põhjus?

Analysis Toolpak (keerulisemate matemaatilise funktsioonide kasutamiseks vajalik lisamoodul) ei ole sisse lülitatud
Valemis on süntaksiviga (valem on valesti vormistatud ja tarkvara ei mõista, millist arvutust temalt soovitakse)
Valemis on semantikaviga (valem on valesti kirjutatud ja nõuab tarkvaralt arvutust, mida ei ole võimalik teha)
Arvutis on viirus (või mõni muu pahavara, mis takistab tarkvara normaalset tööd)

Ülesanne 14

Kopral on paljude ridadega andmefail.

Alguses on faili esimesed read sellisel kujul:

((42*3)+5),8,#5,72
((33*2)+4),9,#4,33
((25*6)+7),3,#3,17
((70*1)+2),5,#3,11
((12*5)+5),3,#2,10
((12*3)+5),8,#5,72
((23*2)+4),5,#4,23
((35*6)+1),2,#6,14
((50*1)+2),5,#3,15
((22*5)+5),3,#2,10
   

Kobras soovib saada faili järgnevale kujule:

(42*3+5):8,5:72
(33*2+4):9,4:33
(25*6+7):3,3:17
(70*1+2):5,3:11
(12*5+5):3,2:10
(12*3+5):8,5:72
(23*2+4):5,4:23
(35*6+1):2,6:14
(50*1+2):5,3:15
(22*5+5):3,2:10
   

Kuna fail on väga suur, soovib kobras selle vajalikule kujule viia ainult "Otsi ja asenda" funktsiooni kasutades. See funktsioon võimaldab tal asendada ühe märgijada kõik esinemised mingi muu märgijadaga.

Millised asendused peab kobras tegema, et saada fail vajalikule kujule?

Sisesta vastus allolevasse tabelisse. Tabeli lõpus võivad mõned read ka tühjaks jääda.

SammMida otsidaMillega asendada
1
2
3
4
5
6
7

Tulemus:

   

Ülesanne 15

Milline järgnevatest vormingutest ei sobi pildi korduvaks muutmiseks ja muudetud versiooni uuesti salvestamiseks?

GIF
JPEG
PNG
Kõik sobivad