Ülesanded 2015. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Benjamin

Ülesanne 1

1984. aastal tuli USAs müügile ühe uue toote esimene mudel. Seade kaalus umbes 800 grammi ja maksis 3995 dollarit (tänases vääringus vastaks see umbes 8000 eurole).

Mis tootest on jutt?

Printer
Sülearvuti
Tahvelarvuti
Mobiiltelefon

Ülesanne 2

Kobras unustas, mis loodusõpetuses koduseks tööks jäi. Ta otsustab õpetajale kirjutada ja küsida.

Milline järgmistest fraasidest sobib kõige paremini e-kirja teemaks?

Vasta mulle!
Kodutöö järgmiseks tunniks
Tere
Ma tahaksin teada, mis jäi järgmiseks tunniks kodus teha.

Ülesanne 3

E-kirja korraga mitmele inimesele saatmisel võib aadresse kirjutada kas To: väljale või CC: väljale.

Milline järgmistest kirjeldustest toob nende väljade kasutusala kõige täpsemini välja?

Mitmele adressaadile kirjutades tuleb CC: välja alati kasutada, kuna tegelikult tohib To: väljale kirjutada ainult ühe aadressi.
CC: väljale tohib panna mistahes arvu aadresse, samuti nagu To: väljale. Ainus erinevus on selles, kui suurel määral kirja sisu adressaati puudutab.
Kui adressaate on rohkem kui üks, siis on hea tava panna nad kõik CC: väljale ning iseennast To: väljale.
CC: välja tänapäeval enam ei kasutata.

Ülesanne 4

Millised mustadest nummerdatud juhtmetest lähevad pinge alla, kui valge juhe A seinakontakti panna?

pilt
2, 3, 4, 5
3, 4, 5
2, 4, 5
Kõik

Ülesanne 5

Kobrastel on Kopravõrgus salajaste sõnumite saatmiseks oma meetod. Selleks, et sõnum oleks teistele loetamatu, on sõnumi iga täht asendatud temast inglisekeelses tähestikus kindla arvu kohti tagapool asuva tähega. Igal kopral on oma arv, mis näitab kui palju tema tähti nihutab.

Näiteks kobras Anna kasutab arvu 3. Kui ta soovib saata salajast sõnumit, asendab ta iga tähe oma sõnumis tähega, mis on sellest 3 kohta tagapool. Seega kasutab ta iga A asemel D, iga B asemel E ja nii edasi. Kui tal on vaja asendada täht tähestiku lõpust ja edasi liikudes pole piisavalt tähti, siis ta jätkab tähestiku algusest. Seega iga Y asemel kasutab ta B, sest Y -> Z -> A -> B.

Seega Anna jaoks, kes kasutab oma salajaste sõnumite jaoks arvu 3, näeb tähtede asendus välja järgmine (algse teksti tähed on ülal mustalt ja salasõnumile vastavad all punaselt):

pilt

Sina ja kobras John olete head sõbrad ja ta saatis sulle salajase sõnumi! Sa tahad väga teada, mida John kirjutab, kuid oled unustanud, millist arvu ta kasutab. Ainus, mis sa mäletad, on see, et tema eelnevates sõnumites muutus sõne USE sõneks BZL.

Mida tahab John, et Sa teeksid, kui tema salajane sõnum on "WHYAFHAZPE"?

Mängiksid õhtu otsa mänge
Läheksid temaga jalgpallimatšile
Läheksid õhtul peole
Läheksid koos temaga reedel jooksma

Ülesanne 6

Koprapere ehitab puudest tammi. Iga puu tuleb ette valmistada, järgides kolmest sammust koosnevat tegevuste jada. Esiteks langetab isakobras puu (mis võtab 30 minutit), siis tassib emakobras selle jõekaldale (mis võtab 30 minutit) ja siis laasivad väikesed koprad puult kõik oksad (mis võtab ka 30 minutit).

pilt

Isa langetab puu

              pilt

Ema tassib selle kaldale

              pilt

Lapsed laasivad oksad

Mis on kõige lühem aeg, mille jooksul saab ette valmistada kolm puud?

90 minutit
120 minutit
150 minutit
180 minutit

Ülesanne 7

Konn Sven mängib nummerdatud ruutudel hüppamismängu. Ta alustab ruudult 0, hüppab sealt 1 ruudu võrra edasi, siis 4 ruutu edasi, siis 7 ruutu, siis jälle 1 ruudu, siis 4, ja nii edasi, korrates lõpmatuseni. Nimetame headeks neid ruute, mida Sven oma mängu jooksul külastab.

pilt

Millised järgnevatest jadadest sisaldavad ainult häid ruute?

38, 59, 124
36, 61, 125
38, 60, 124
36, 59, 125

Ülesanne 8

Marek kannab kaasas järjehoidjat, millel on allolev tabel, et aidata tal oma salajast neljakohalist PIN-koodi meeles pidada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z

Kui tema kood on 8526, siis piisab tal meeles pidada sõna HELP. Selleks, et oma kood kätte saada, otsib ta sõna HELP iga tähe tabelist üles ja leiab tabeli ülemisest reast vastava numbri.

Veel üks näide: sõna LOVE aitab Marekil meenutada koodi 2525.

Nüüd peab Marek meelde jätma uue koodi. Järgnevast neljast sõnast kolm vastavad sellele arvule. Milline EI VASTA?

DOME
NEMO
NONO
NEWY

Ülesanne 9

Üks kobras joonistas mustadest ja valgetest ruutudest koosneva pildi. Ta seletab teisele koprale telefoni teel, kuidas seda kopeerida. Selleks, et kopeerimisel vigu ei tekiks, lisab ta oma pildile ühe veeru ja ühe rea. Kui pildil ühel real olevate mustade ruutude arv on paarisarv, siis lisab ta rea lõppu musta ruudu, vastasel juhul aga valge. Ta järgib sama reeglit ka iga veeru lõppu lisatavate ruutudega.

pilt

Tuleb välja, et pildi kopeerimisel tekkis täpselt üks viga. Kas sa suudad välja selgitada, kus see viga on?

Ruudus A
Ruudus B
Ruudus C
Ruudus D

Ülesanne 10

Paadiaknad on kas läbipaistvad või veidi toonitud. Kui vaadata läbi kahe sellise klaasi, siis on võimalik näha kas läbipaistvat, veidi toonitud või tumedalt toonitud klaasi, nagu näha alloleval pildil.

pilt

Kapten Musthabe paigaldab oma jahi alumisele tekile ümmargused aknad, millest osa on läbipaistvad ja teised veidi toonitud, nagu näha allpool. Kui seista maa peal õigetes kohtades, siis saab jahi vastaskülgedel kohakuti olevatest akendest läbi näha.

pilt pilt
Jahi vasak külg Jahi parem külg

Millised toonid paistavad, kui kohakuti olevatest akendest läbi vaadata?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 11

Juhanil on 8 fotot. Ta tahab ühe neist Bertale kinkida.

Juhan küsib Bertalt mõned küsimused, et aru saada, millist fotot Berta sooviks:

"Kas soovid pilti, millel on päikesevari?" — "Jah."

"Kas soovid pilti, kus mul on midagi peas?" — "Ei."

"Kas soovid pilti, kus on näha ka merd?" — "Jah."

Millise foto peaks Juhan Bertale kinkima?

pilt
pilt
pilt
pilt
pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 12

Robotmesilane oskab täita järgmisi käsklusi:

square: joonista ruut, alates praegusest asukohast, liikudes päripäeva. pilt
triangle: joonista kolmnurk, alates praegusest asukohast, liikudes päripäeva. pilt
go: liigu otse edasi, joone lõpuni. pilt
turn: pööra paremale kuni järgmise jooneni. pilt

Kui mesilane saab käskude jada square, go, turn, go, triangle, joonistab ta järgneva pildi:

pilt

Millise käskude jada peale joonistab ta selle pildi?

pilt
square, turn, go, triangle
square, go, turn, triangle
triangle, turn, square
square, go, square, turn, triangle

Ülesanne 13

Tekstitöötlusprogrammis on tarvis vasakul asuvast loetelust saada paremal asuv loetelu.

pilt pilt

Millist nuppu selleks tööks tarvis EI OLE?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 14

Miks MP3-vormingus failide pakkimine ZIP-pakkijaga nende mahtu märgatavalt ei vähenda?

MP3-failid on liiga keerulise ehitusega selleks, et ZIP-pakkijad suudaks neist aru saada. Seega jäetakse need failid pakkimata.
MP3-failide tegelikuks pakkimiseks on vaja osta mõni tasuline ZIP-pakkija.
MP3-failid on juba pakitud erimenetlusel ning kvaliteeti alandamata neid enam pakkida ei saagi.
Arvuti operatsioonisüsteem ei luba MP3-faile eriti muuta.

Ülesanne 15

Koprakool tahab avaldada oma veebilehel õpilaste küsitluse tulemuste tulpdiagrammid. Kujundustarkvara võimaldab salvestada pilte mitmes vormingus.

Millist allolevatest vormingutest peaks kasutama diagrammide jaoks?

Windows Bitmap (*.bmp)
Encapsulated PostScript (*.eps)
Joint Picture Experts Group image format (*.jpg)
Portable Network Graphics (*.png)