Ülesanded 2007. aasta võistluselt Kobras

Grupp: Benjamin

Ülesanne 1

Suurfirma Microsoft loodi …

aastal 1971 Gordon Moore'i poolt.
aastal 1975 Bill Gates'i ja Paul Allen'i poolt.
aastal 1981 Niklaus Wirth'i poolt.
aastal 1984 Philippe Kahn'i poolt.

Ülesanne 2

Tänapäeval on oluline valida turvaline parool. Turvalisemateks loetakse sellised paroolid, mille äraarvamine on keerulisem. Milline alltoodud paroolidest on Sinu arvates kõige vähem turvaline?

Üheksa juhuslikult valitud suurtähte.
Sinu nimi ning selle järel sünniaasta.
Viis juhuslikult valitud sümbolit, sealhulgas numbrid, suured ja väikesed tähed.
Kakskümmend juhuslikult valitud numbrit.

Ülesanne 3

Pille arvuti on ühendatud Internetiga. Pille kasutab arvutit administraatori kontolt, millel pole parooli, kusjuures arvuti pole varustatud tulemüüriga ning pole paigaldatud mingisuguseid tõrjeprogramme viiruste ja muu pahavara vastu. Millised arvutid on otseses ründeohus sellise suhtumise tõttu?

Ainult Pille enda arvuti.
Kõik arvutid samas kohtvõrgus.
Kõik maailma arvutid, mis on ühendatud Internetti.
Kõik maailma arvutid.

Ülesanne 4

Milline allpool olevatest olukordadest näitab kõige tõenäolisemalt, et helikaart on rikkis?

Windowsis muusikat mängides arvuti ainult piiksub. Aga Linuxis mängib muusikat korralikult.
Kui Windowsis alustada muusikafaili mängimist, teeb arvuti alglaadimise. Kui Linuxis alustada muusikafaili mängimist, siis arvuti seiskub.
Windowsis mängib arvuti muusikat korralikult. Linuxis ei ole programmi Media Player, seega seal arvuti muusikat ei mängi.
Kui alustada MP3-faili mängimist, antakse nii Windowsis kui Linuxis teade „invalid file format”.

Ülesanne 5

On neli münti, millest kolm on õiged ja üks on valeraha, erinedes õigetest massi poolest. Valeraha tuleb õigete seast leida kahe kaalumisega. Skeemil tähistavad rombid tingimusi ning nooled otsustusi, kas kaalumise käigus leiti tingimus olevat tõene või väär. All reas olevatesse rööpkülikutesse käivad valerahade numbrid. Otsusta, millised arvud peavad olema nendes rööpkülikutes.
pilt

1, 2, 3, 4
4, 3, 2, 1
4, 2, 3, 1
3, 2, 1, 4

Ülesanne 6

Reas on kaks kurba ja kolm rõõmsat nägu paigutatud nii, nagu näha joonisel. Milline on minimaalne arv vahetamisi, et viia kõik rõõmsad näod vasakule ja kurvad näod paremale, kui lubatakse vahetada mistahes kaks kõrvutist nägu?
pilt


Ülesanne 7

Kobras soovib külastada kõiki oma viies külas elavaid sõpru, kusjuures kasutada saab ta ainult kaardil toodud teid. Iga tee juurde on märgitud selle pikkus. Milline on võimalik lühim kopra teekonna pikkus, kui ta peab alustama ja lõpetama joonisel märgitud külas?
pilt

8
9
10
11

Ülesanne 8

Oletame, et praegu on kell 08.00 ning vaja on täita kaks ülesannet üksteise järel. Ülesanne A võtab aega 4 tundi, seda võib alustada otsekohe ning see peab olema valmis kell 19.00. Ülesanne B võtab aega 3 tundi, seda ei saa alustada varem kui praegusest hetkest 2 tunni pärast ning see peab olema valmis praegusest hetkest 6 tunni pärast. Milline tegevuskava rahuldab kõiki esitatud nõudeid?

Kell 09.00 kuni 13.00 ülesanne A, kell 10.00 kuni 13.00 ülesanne B.
Kell 14.00 kuni 17.00 ülesanne A, kell 11.00 kuni 14.00 ülesanne B.
Kell 15.00 kuni 19.00 ülesanne A, kell 10.00 kuni 13.00 ülesanne B.
Kell 08.00 kuni 12.00 ülesanne A, kell 12.00 kuni 15.00 ülesanne B.

Ülesanne 9

Kobras kasutab salakoodi, milles täishäälikud (A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö ja Ü) ei muutu. Kaashäälikud asendatakse tähestikus järgmise kaashäälikuga, kaashäälik Y asendatakse kaashäälikuga B. Milline on lause KOBRAS ON KAVALPEA selles salakoodis?

LOCSAŠ OP LAWAMQEA
LPCSBŠ PN LBWBMQFB
JOYQAR OM JATAKNEA
KUBRES UN KEVELPIE

Ülesanne 10

Millistest andmetest on tabelitöötlusprogrammis moodustatud antud diagramm?

pilt pilt
A1:C1
A2:C2
A2:C3
A1:C2

Ülesanne 11

Neli õpilast – August, Lembit, Kristjan ja Vambola – mängivad jalgpalli ning äkitselt lendab pall naabermaja aknasse. Poiste kommentaarid on järgmised.

August: „Mina seda ei teinud.”

Lembit: „See ei olnud mina.”

Kristjan: „Vambola on süüdi.”

Vambola: „Ei, see oli Lembit.”

Üks poistest valetab. Kes lõhkus akna?

August
Lembit
Kristjan
Vambola

Ülesanne 12

Antud on programm, milles saab vajutada nuppudele Pööra vasakule, Pööra paremale, Kopeeri ja Aseta, kusjuures korraldus Aseta asetab lõikepuhvris oleva info sinna, kus asub hiirekursor, ning pärast asetamist jääb info lõikepuhvrisse alles. Kasutada on pildifail (vasakul), kus on maasika ja vaarika kujutis. Lisaks sellele on antud teine tühi pildifail, millesse on vaja moodustada paremal antud kujutis. Vähemalt mitu korda tuleb selleks vajutada nuppudele? Pildiosa märkimine vajutamisena arvesse ei lähe.

pilt pilt
7
8
9
10

Ülesanne 13

Tekstitöötlusprogrammis on avatud järgmine dokument.
pilt

Teatud nupule vajutamisel muutus dokument selliseks.
pilt

Milline nupp see oli?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 14

Miks MP3-vormingus failide pakkimine ZIP-pakkijatega nende failide mahtu märgatavalt ei vähenda?

MP3-failid on liiga keerulise ehitusega selleks, et ZIP-pakkijad suudaks neist aru saada. Seega jäetakse need failid pakkimata.
MP3-failide tegelikuks pakkimiseks on vaja osta mõni tasuline ZIP-pakkija.
MP3-failid on juba pakitud erimenetlusel ning kvaliteeti alandamata neid enam pakkida ei saagi.
Arvuti operatsioonisüsteem ei luba MP3-faile eriti muuta.

Ülesanne 15

On soov leida taustapilt, millel oleks kangelased multifilmist „Tom ja Jerry”. Milline tekst tuleks parima tulemuse saamiseks kirjutada Google’i otsingukasti?

"Wallpaper cartoon Tom and Jerry"
Wallpaper AND cartoon AND "Tom and Jerry"
"Wallpaper OR image" AND cartoon AND "Tom and Jerry"
Wallpaper OR image AND cartoon AND Tom and Jerry