Ülesanded 2009. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Benjamin

Ülesanne 1

Alates aastast 1991 on olemas ülemaailmne IT standard paljude keelte ja kultuuride sümbolite kogumi jaoks. Mis on selle standardi nimi?

ASCII
MIME
UNICODE
HTML

Ülesanne 2

Sulle tuleb e-kiri aadressilt magic@loterii.com, kus lubatakse võita 1000 krooni, kui Sa saadad kirja edasi kümnele oma sõbrale ja vastad aadressil magic@loterii.com, et oled sõpradele kirja edasi postitanud. Milline on korrektne käitumisviis?

Sa edastad e-kirja oma sõpradele, kirjutades 10 aadressi komadega eraldatuna To: väljale ning kirjutad aadressile magic@loterii.com, et Sa soovid oma 1000 krooni kätte saada.
Sa edastad e-kirja oma sõpradele, kirjutades selleks 10 eraldi e-kirja, ning kirjutad aadressile magic@loterii.com, et Sa soovid oma 1000 krooni kätte saada.
Sa ei edasta e-kirja oma sõpradele ning kirjutad e-kirja aadressile magic@loterii.com, kus palud endale tulevikus rämpsposti mitte saata.
Sa uuendad oma rämpspostifiltrit (kui Sul on see), et ta edaspidi taolised kirjad identifitseeriks rämpskirjadena, ning kustutad selle e-kirja.

Ülesanne 3

Millised järgnevatest tegevustest on piraatlus, kui muid täiendavaid litsentsitingimusi pole rakendatud?

Sa ostad ilma operatsioonisüsteemita arvuti ning jätad selle kapi otsa seisma, ilma et teda kunagi käivitaksid.
Sa ostad ilma operatsioonisüsteemita arvuti, laenad sõbralt Windows XP laserplaadi ja installeerid sellelt ostetud arvutisse Windows XP.
Sa ostad ilma operatsioonisüsteemita arvuti, laenad sõbralt Windows XP ja Ubuntu Linux laserplaadid ning installeerid ostetud arvutisse mõlemad süsteemid kaksikbuutimisega (dual boot).
Sa ostad ilma operatsioonisüsteemita arvuti, laenad sõbralt Ubuntu Linuxi laserplaadi ning installeerid sellelt ostetud arvutisse Ubuntu Linuxi.

Ülesanne 4

USB mälupulga arvutist eemaldamiseks tuleb anda korraldus Riistvara ohutu eemaldamine (Safely remove hardware), Lahuta (Unmount) või muud taolist. Mis põhjusel?

Selleks ei olegi erilist põhjust, tegelikult võib mälupulga eemaldada ilma taolist korraldust andmata.
Kui USB mälupulk on arvuti küljes, on ta arvutiga elektriliselt ühendatud. Kui taolist korraldust mitte anda, võidakse lahtiühendamisel kahjustada mälupulga elektroonikat.
Operatsioonisüsteem pole võib-olla kõiki andmeid mälupulgale veel kirjutanud. Kui taolist korraldust andmata mälupulk eemaldada, võib mälupulga failisüsteem jääda mitteterviklikku seisu.
Kui taolist korraldust andmata mälupulk eemaldada, siis mälupulk ise ega sellel olevad andmed kindlasti kahjustada ei saa. Kui miski on mälupulgalt eemaldamise ajal avatud, siis taoline korraldus ainult tuletaks kasutajale meelde, et avatud failid tuleb sulgeda.

Ülesanne 5

pilt pilt
algseis pärast käsu poolring täitmist

LOGO keeles on järgnevad korraldused.

poolring – kilpkonn joonistab poolringi (vt. joonist)

paremale x – kilpkonn pöörab x kraadi võrra paremale

korda n [ korraldused ] – kilpkonn täidab nurksulgudes olevat korralduste plokki n korda

pilt

Korralduse korda 4 [ poolring paremale ? ] tulemusena joonistas kilpkonn joonisel toodud kujundi. Mis peab olema kirjutatud küsimärgi asemele?

90
180
270
360

Ülesanne 6

Kobras soovib minna koju nii kiiresti kui võimalik. Kaardil on iga teelõigu juurde märgitud, mitu minutit võtab selle lõigu läbimine aega. Kui kaua võtab aega kõige kiirem kodutee?
pilt

13 minutit
14 minutit
15 minutit
16 minutit

Ülesanne 7

Koprakoopa rajad koosnevad kambritest. Igas kambris saab korraga olla ainult üks kobras. Koprad liiguvad ainult edasi. Joonisel toodud skeemidel soovivad vasakpoolsed koprad minna paremale ja parempoolsed koprad minna vasakule. Millises olukorras on liiklusummik vältimatu?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 8

Kobras on õnnetu igale poole rajatavate telefoniliinide tõttu. Õnneks saab ta postid katki närida. Kui telefonipost katki närida, siis katkevad ka kõik traadid, mis on selle posti külge ühendatud.

Kobras soovib rikkuda telefonivõrgu täielikult, see tähendab, närida mõned postid katki nii, et katkeksid kõik traadid. Millise järgnevatest võrkudest saab täielikult rikkuda ainult kahe posti katkinärimise teel?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 9

Kobraspod on varustatud klaviatuuriga, mida juhitakse kahe nooleklahvi ja valikuklahvi „S” abil:
pilt

Ladina tähestikul saab liikuda kursoriga. Alghetkel asub kursor tähel A. Liikudes tähest Z paremale, satud tähele A. Liikudes tähest A vasakule, satud tähele Z. Tähe valimiseks tuleb vajutada klahvile „S”. Näiteks sõna BZC saab kirjutada 9 klahvivajutusega:
pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Kasutatav tähestik on järgmine.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Milline järgnevatest sõnadest on võimalik kirjutada vähima arvu klahvivajutustega?

IT
DVD
POD
BACK

Ülesanne 10

Leia järgnevast tabelist peidetud sõna.

INEEIAA
I      
F ILEEO
O I   A
O O G A
O O U N
U OOU E
U     E
TOOEIIH


Ülesanne 11

Kobras A kirjutab oma blogis: „Kobras B räägib tõtt ja kobras C valetab!”

Kobras B kirjutab oma blogis: „Mina räägin tõtt ja kobras A valetab!”

Kobras C kirjutab oma blogis: „Kobras B valetab!”

Milline olukord on võimalik?

Kobras A valetab, kobras B räägib tõtt ja kobras C valetab.
Kobras A räägib tõtt, kobras B räägib tõtt ja kobras C räägib tõtt.
Kobras A räägib tõtt, kobras B räägib tõtt ja kobras C valetab.
Kobras A valetab, kobras B valetab ja kobras C räägib tõtt.

Ülesanne 12

pilt

On võimalik kasutada operatsioone: pööra päripäeva, pööra vastupäeva, peegelda. Operatsioone võib rakendada korduvalt mis tahes järjekorras. Millist järgnevatest kujunditest pole võimalik saada paremal toodud kujundist?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 13

Milline numbritest 1, 2, 3 või 4 tähistab allmärkust (footnote)?
pilt

1
2
3
4

Ülesanne 14

Vana ASCII kooditabel sisaldas väga vähe sümboleid selleks, et kõikvõimalikes kultuurikeskkondades saaks arvutidokumente vormistada. Uuem UNICODE kooditabel on rahvusvaheliselt omaks võetud ning sisaldab paljusid sümboleid eri rahvaste tähestikest. Aga ka sellel on omad piirid.

Milline sümbol ei kuulu UNICODE kooditabelisse?

Küsimärk pilt
Tagurpidi küsimärk pilt
Pööratud topeltküsimärk pilt
Pööratud küsimärk pilt

Ülesanne 15

Neli sõpra – Jaak, Heidi, Maarja ja Viia – mängivad järgmist mängu: kes leiab oma arvutist kõige kiiremini üles kõik failid, mille laiendiks on doc (ja ei leia mitte midagi muud). Selliste failide otsimiseks kirjutas Jaak oma arvuti otsimootorisse doc, Heidi kirjutas *.doc, Maarja kirjutas word or doc ja Viia kirjutas documents. Kes võidab mängu?

Jaak;
Heidi;
Maarja;
Viia.