Ülesanded 2009. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Juunior

Ülesanne 1

Millist printeritüüpi järgnevate seast ei ole tegelikult olemas?

õisprinter
trummelprinter
pulkprinter
nõelprinter

Ülesanne 2

Kobras programmeerib operatsioonisüsteemi mobiiltelefonile. Tal on tarvis disainida lahendus olukorrale, kus teatud programm vajab internetiühendust. (Mobiilsides võimaldatakse internetiühendust enamasti eritasu eest.) Milline viis / millised viisid järgnevatest on ebakorrektsed selle lahendamiseks?

Mugavuse huvides alati lubada internetiühendus.
Mitte kunagi lubada internetiühendust.
Alati, kui see programm käivitub, peab süsteem kasutajalt küsima, kas lubada internetiühendus või mitte.
Kui see programm esimest korda käivitatakse, siis peab süsteem kasutajalt küsima, kas lubada internetiühendus või mitte. Edaspidi toimigu süsteem selle järgi, nagu kasutaja esimesel korral vastas.

Ülesanne 3

Juta arvutil on järgmine rike. Kui arvuti on olnud vähemalt paar tundi välja lülitatud ning Juta selle sisse lülitab, siis arvuti jookseb kokku täpselt 9 minuti pärast. (Juta on juba korduvalt proovinud.) Asi ei sõltu koguni operatsioonisüsteemist: Juta käivitas Knoppix Linuxi laserkettalt ning siis jooksis arvuti kokku 8,5 minuti pärast. Kui aga pärast kokkujooksmist arvuti kohe uuesti käivitada, siis ta jookseb kokku vähem kui minutiga. Mis on tõenäoliselt Juta arvutis rikkis?

Operatiivmälu (RAM) on kahjustatud.
Mingi komponendi jahutus on kahjustatud.
Kõvakettal on loetamatuid kohti.
See ei ole üldse riistvaraprobleem, Juta peaks operatsioonisüsteemi uuesti installeerima.

Ülesanne 4

Kasutada on kolm korraldust: Pööra, Peegelda, Ringjoon, ning neli sümbolit: koolon, semikoolon, sidekriips ja lõpetav ümarsulg.

Pööra[] pöörab nurksulgudes olevat avaldist veerand täispööret päripäeva.

Peegelda[] peegeldab nurksulgudes olevat avaldist selle vasakpoolse (püstsuunalise) serva suhtes.

Ringjoon[] ümbritseb nurksulgudes oleva avaldise ringjoonega.

Näited:

Pööra [ Ringjoon [ : - ) ] ] pilt
Pööra [ Ringjoon [ : - Pööra [ Pööra [ ) ] ] ] ] pilt
Pööra [ Peegelda [ Ringjoon [ Pööra [ - ] - : ] ] ] pilt

pilt

Milline järgmistest avaldistest joonistab vasakul toodud kaks kõrvutist nägu?

Peegelda [ Pööra [ Ringjoon [ Pööra [ Pööra [ ; ] ] - ) ] ] ]
Peegelda [ Pööra [ Ringjoon [ ; - ) ] ] ]
Pööra [ Peegelda [ Ringjoon [ Pööra [ Pööra [ ; ] ] - ) ] ] ]
Ringjoon [ Peegelda [ Pööra [ ; - ) ] ] ]

Ülesanne 5

Kobras tunneb järgmisi korraldusi.

edasi n liigutab Kobrast n sammu edasi

vasakule n pöörab Kobrast n kraadi võrra vasakule

paremale n pöörab Kobrast n kraadi võrra paremale

korda n [korraldused] kordab nurksulgudes toodud korraldusi n korda

paus n seiskab Kopra tegevuse n millisekundiks

Kui kopra peal klikata, siis ta tantsib. Millise kopra tantsu kirjeldab järgmine korralduste jada?

korda 10 [edasi 30 paremale 36 paus 100]
korda 10 [edasi 30 vasakule 36 paus 100]

1
2
3
4

Ülesanne 6

Sa alustad püramiidi tipus asuvast K-tähest ning igal sammul liigud ühe rea võrra allapoole. Minna on lubatud ainult tähele, mis asub vahetult eelmise tähe all vasakul või all paremal. Mitme erineva teekonna kaudu saad läbida tähed K O B R A S?

K
OO
BBB
RRRR
AAAAA
SSSSSS


Ülesanne 7

On kolm meessoost ja kolm naissoost kobrast, kes tuleb paigutada antud kuude urgu (joonisel tähistatud ringidega). Igasse urgu mahub täpselt üks kobras. Mõned urud on ühendatud sildadega (joonisel sirglõigud). Koprad tuleb urgudesse asetada sellisel viisil, et iga silla ühes otsas oleks mees- ja teises otsas naissoost kobras.

Millise konstruktsiooni korral selline paigutus ei ole võimalik?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 8

On antud üks kaardipakk 11 kaardiga. Kaks mängijat käivad kordamööda. Käigu tegija jagab mingi kaardipaki kaheks (mitte tingimata täpselt pooleks). Võitja on see mängija, kelle käigu järel pole enam ühtki pakki, mida saaks poolitada.

Kumb mängija Sa sooviksid olla, et võiksid kindlasti võita?

Soovin olla alustaja.
Soovin olla teisena käija.
Võin kindlasti võita nii esimesena kui ka teisena käies.
Kumbki mängija ei saa seda mängu kindlasti võita.

Ülesanne 9

Video modelleerimise programmis saab näitlikult uurida video pakkimist. Pakkimise headus sõltub sellest, kui palju kaks kõrvutist kaadrit erinevad.

Kahe kaadri (olgu need A ja B) vaheks nimetame järgmist arvu:
objektide arv, mis on kaadril A ja ei ole kaadril B
+
objektide arv, mis on kaadril B ja ei ole kaadril A.
Näiteks allpool kaadril 2 on ring ja veel 4 objekti, kaadril 1 on ainult seesama ring, seega nende kahe kaadri vahe on 4.

Videolõigu koguvaheks nimetame kõigi kõrvuti asetsevate kaadrite paaride vahede summat.

Milline on järgmise kuuest kaadrist koosneva videolõigu koguvahe?
pilt

8
9
11
13

Ülesanne 10

A 1H 8O 25V 37
B 2I 9P 26W 38
C 3J 15U 27X 39
D 4K 16R 28Y 45
E 5L 17S 29Z 46
F 6M 18T 35! 47
G 7N 19U 36? 48

Kobras Kaido ja kobras Kerli kirjutavad üksteisele sageli sõnumeid. Kuna nad ei soovi, et teised koprad sõnumeid lugeda saaksid, kasutavad nad koodi. Nende sõnumeid kodeeritakse järgmiselt: „võta igale tähele vastav kood tabelist ja korruta see kahega”. Näiteks sõna „kobras” kood on 3250456258.

Milline sõnum peitub koodi „18381250587022701832” taga?

infostaator
infostaatik
informaatik
informaator

Ülesanne 11

Tuntud on järgmised loogikatehted.

Arvutis on otstarbekam nende kolme tehte asemel kasutada tehet NAND (ehk Shefferi kriipsu). Tehte A NAND B tulemus on tõene parajasti siis, kui vähemalt üks komponentidest on väär.

Tehe NAND on universaalne, sest kõiki teisi loogikatehteid saab selle kaudu avaldada. Mõned näited:
NOT A = A NAND A
A AND B = NOT(NOT(A AND B)) = NOT(A NAND B) = (A NAND B) NAND (A NAND B)

Milline järgmistest avaldistest on samaväärne avaldisega A OR B?

(A NAND A) NAND (B NAND B)
(A NAND (A NAND B)) NAND B
(A NAND B) NAND B
(B NAND B) NAND A

Ülesanne 12

pilt

Logo kilpkonna juhitakse järgmiste korralduste abil.

fd n – kilpkonn liigub edasi n sammu;
rt a – kilpkonn pöörab a kraadi võrra paremale;
repeat k [korraldused] – kilpkonn kordab nurksulgudes toodud korraldusi k korda.

Paremal asuv pilt on joonistatud Logo kilpkonna poolt. Selle pildi joonistamiseks anti Logo kilpkonnale alljärgnev korraldus.
repeat 10 [fd 100 rt ...]

Milline arv asus kolmpunkti kohal?

36
54
72
108

Ülesanne 13

Kobras koostab tabelitöötlusprogrammis järgmist tellimislehte.
pilt

Kobras sisestab lahtrisse D7 valemi =C7+C7*E4 ja kopeerib selle valemi lahtritesse D8 kuni D10. Milline väärtus on nüüd lahtris D10?

100
59
Error
35,4

Ülesanne 14

Ants leidis internetist järgmise anekdoodi ja vormistab seda tekstitöötlusprogrammi abil. Mitu tekstilõiku on selles anekdoodis?

Juku sõidab õues rattaga. Ema vaatab aknast, kuidas see tal õnnestub.¶
Esimese tiiru peal karjub Juku emale:
„Emme, vaata, ma sõidan ilma vasaku käeta.”¶
Teise tiiru peal karjub ta emale:
„Emme, vaata, ma sõidan ilma käteta.”¶
Kolmanda tiiru peal karjub ta emale: „Emme, vaata, ma sõidan ilma hammasteta.”¶


Ülesanne 15

Juhan sirvib veebi oma mobiiltelefoni abil. Ta paneb tähele, et lühikese filmi allalaadimiseks kulub 3 sekundit ning kaks korda pikema filmi allalaadimiseks 5 sekundit. Mitu sekundit kulub Juhani mobiiltelefonil neli korda pikema filmi allalaadimiseks? (Eeldatakse, et kõik filmid on sama bitikiirusega ning juba loodud ühenduse allalaadimiskiirus on kogu aeg sama.)

7
9
10
seda on võimatu kindlaks teha