Ülesanded 2010. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Benjamin

Ülesanne 1

QWERTY klahvistiku laotus on tänapäeval kõige levinum ladina tähtede laotus. Mis aastatest see pärineb?

1710-ndatest
1870-ndatest
1920-ndatest
1970-ndatest

Ülesanne 2

Kaarel Kobras on armunud kõrvalmajas elavasse Tiinasse. Kaarel tegi omale kodulehe, kuhu ta pani ka pildi Tiinast, millel tüdruk päevitab rannas. Seejärel kirjutas Kaarel Tiinale armastuskirja, kus mainis ka seda, et on pühendanud Tiinale oma kodulehel ühe nurgakese.

Samal päeval sai ta Tiinalt väga pahase telefonikõne. Tiina nõudis, et tema foto kodulehelt eemaldataks.

Milline järgmistest prognoosidest on õige?

Kui Kaarel foto kodulehelt eemaldab, siis võib Tiina kindel olla, et mitte keegi seda fotot enam internetist ei leia.
Kui Kaarel foto kodulehelt eemaldab, siis kulub veel 24 tundi, enne kui Tiina saab kindel olla, et mitte keegi seda fotot internetist ei leia.
Kaarel ei pea seda fotot veebist eemaldama, sest Tiinal ei ole õigust seda nõuda.
Kaarel võib küll foto kodulehelt eemaldada, kuid Tiina ei saa kunagi päris kindel olla, et seda fotot internetist ei leita.

Ülesanne 3

Liisa on 16 aastat vana ning õpib 10. klassis. Ta sai pinginaabrilt CD filmiga, mis parasjagu kinodes linastub. Liisal tekkis idee laadida film oma mobiiltelefoni. Ta leidis internetist avatud tarkvara, mis võimaldab konverteerida videoid mobiiltelefoniga vaadatavasse vormingusse, ning installeeris selle oma arvutisse.

Pärast CD-lt saadud filmi sobivasse vormingusse konverteerimist ning mobiiltelefoni salvestamist oli Liisa väga uhke, et oli kõige sellega ise hakkama saanud. Ta otsustas konverteeritud video oma kodulehele üles riputada, et ka tema klassikaaslased saaks selle oma telefonidesse laadida.

Kas Liisa tegi midagi ebaseaduslikku?

Filmi ülesriputamine oli kuritegu, mille eest võib Liisa vastutusele võtta.
Võib-olla polnud see kõige targem tegu, kuid Liisat ei ähvarda miski.
Ei, allalaaditud tarkvara oli avatud tarkvara ning Liisa ei varastanud seda filmi.
Kui Liisa oleks jaganud seda filmi oma sõpradega veebi asemel bluetooth'i kaudu, oleks kõik korras olnud.

Ülesanne 4

Leia vastavad paarid. Kirjuta tekstikastidesse õiged tähed.

a)
pilt
b)
pilt
c)
pilt
d)
pilt
e)
pilt
f)
pilt
g)
pilt
h)
pilt

pilt

pilt

pilt

pilt

pilt

pilt

pilt

pilt

Ülesanne 5

Ants tahab sõita kooli jalgrattaga. Enne minekut uurib ta kaarti.

pilt

Oma teel peab ta ületama 4 ristmikku. Igal ristmikul on tal valida kolme võimaluse vahel: kas pöörata paremale (P), vasakule (V) või liikuda otse (O).

Milline järgmisest neljast teest ei vii teda koolini?

V – P – V – O
O – V – O – O
V – O – P – V
O – V – P – O

Ülesanne 6

Sul õnnestus labürindis ära eksida. Järsku sulle meenub, et labürindist saab välja järgmisel moel: tuleb panna vasak käsi vastu seina ning liikudes hoida alati kontakti seinaga (nn „vasaku käe reegel“).

Punane X tähistab sinu praegust asukohta.

pilt

Millisele halliga tähistatud kohale tuleks paigutada sein, et „vasaku käe reeglit“ kasutades oleks võimalik labürindist väljuda?

a
b
c
d

Ülesanne 7

Kõige tavalisem viis numbrite 0 kuni 9 esitamiseks tikkude abil on järgmine:

pilt

Fikseeritud arvust tikkudest saab moodustada väga erinevaid arve. Mis on suurim arv, mille saab moodustada 12 tikust?


Ülesanne 8

Graafi loetakse noolte suunas. Iga tähte tuleb lugeda vähemalt korra.

pilt

Missugune salajane informatsioon on peidetud graafile?

operatsioonisüsteemi nimi
arvutifirma nimi
tarkvaratoote nimi
riistvarakomponendi nimi

Ülesanne 9

Kuus arvutiteadlast elavad majas, kus on kuus korterit numbritega 1 kuni 6. Kohalikud seadused näevad ette, et maja sissepääsu juures peab väljas olema elanike nimekiri koos igaühe korterinumbriga.

Elanikud otsustasid koostada nimekirja mittetraditsioonilisel moel. Elanike nimekiri nägi välja järgmine:

pilt

Millises korteris elab Jaan?

2
3
4
5

Ülesanne 10

pilt

Pildil on laste mänguväljak, kus õpitakse liikluse põhitõdesid. Milline graafidest kirjeldab mänguväljakut kõige täpsemalt?

Sirglõik kujutab tänavat, punkt ristmikku või tupiktänava lõppu. Ringtee on kujutatud mitme ristmikuna. Kurvi ilma hargnemiseta ristmikuks ei loeta.

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 11

Kobras kirjutas tekstiredaktorisse ühe Juhan Liivi luuletuse, vajutas nupule ¶ ning nägi ekraanil järgmisi sümboleid.

Paju·otsast·patsatas↵
lobjakuda,¶
lepa·otsast·latsatas↵
sula·lunda.¶
Hüüti·õhus·üleval:↵
kuulen,·kuulen.¶
Mina·tulen·kevade,↵
tulen,·tulen!¶

Kobras märkis ära kogu teksti ning asus seda vormindama. Milliste seadete korral võtab luuletus vertikaalselt kõige rohkem ruumi?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 12

Joonisel on 5 võrdset tikkudest tehtud ruutu. Liiguta kolme tikku nii, et tulemuseks oleks täpselt 4 võrdset ruutu ja ei midagi muud. (Tikke eemaldada ei tohi.)

Tiku üleskorjamiseks klõpsa tikul, tiku mahapanemiseks klõpsa punktiiril. Korraga saab üles korjata ainult ühe tiku.


Ülesanne 13

Kobras, Mäger, Hunt ja Ilves mängivad jalgpalli, kuni üks neist lööb värava.

Kobras: „Mina väravat ei löönud.“

Mäger: „Hunt ei löönud seda väravat“

Hunt: „Ilves lõi värava.“

Ilves „Tegelikult lõi värava hoopis Kobras.“

Vaid üks neist räägib tõtt, kes?

Kobras
Mäger
Hunt
Ilves

Ülesanne 14

Tänapäeval salvestatakse faile tihti PDF-vormingusse. Millised väited on õiged?

PDF-vormingus faile ei ole võimalik enam muuta.
PDF-vormingus faile saab vaadata kõigis arvutites, milles on olemas PDF-faili vaatamise tarkvara ning tulemus on sõltumata operatsioonisüsteemist (praktiliselt) sama.
PDF-vormingus failid võivad sisaldada nii teksti kui ka pilte, tekstikaste, nuppe, helisid ja videosid.
PDF-vormingus failid ei ole mõeldud ekraanil vaatamiseks, need tuleks pigem välja trükkida.

Ülesanne 15

Kristjan kasutas joonistamiseks üht graafikaprogrammi. Ta defineeris põhivärvuste (punane, roheline ja sinine) abil uue värvuse, valides kõigi põhivärvuste nivood võrdsed. Missugust värvi sel moel moodustada ei saa?

pilt

kollane
must
valge
hall