Ülesanded 2010. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Juunior

Ülesanne 1

Mõningatel telekanalitel on veebiaadressid, mille tippdomeeniks on .tv (veebiaadressi osa, mis jääb viimase punkti ja kaldkriipsu vahele), näiteks www.mezzo.tv (rahvusvaheline klassikalise ja jazzmuusika kanal), www.vychod.tv (Slovakkia kohalik TV jaam), program-online.tv.

Mis eesmärgil sai tippdomeen .tv algselt loodud?

Tippdomeeni nimed, mõnede eranditega, nagu .com, .org või .edu, on loodud konkreetse riigi jaoks ning .tv ei ole selles osas erand – see on omistatud Tuvalu riigile.
Tippdomeen .tv loodi just sel eesmärgil – kõige jaoks, mis on seotud televisiooniga.
Tippdomeen .tv on eriline ning see on omistatud vaid ühele linnale – Tel Aviv.
Tippdomeeni .tv reaalsuses ei eksisteeri. Neid aadresse kasutavad spämmijad ja kräkkerid, et installeerida sinu arvutisse viirus, mille järel juhatatakse sind õigele aadressile.

Ülesanne 2

Külastades panga, valitsuse, e-kooli või mõnd muud tundlikku kodulehekülge on Peeter aeg-ajalt sattunud hoopis järgmise sisuga leheküljele.

pilt

Mis täpselt juhtub, kui Peeter vajutab nupule Lisa erand?

Pärast sertifikaadi vastuvõtmist on veebiadministraatoril vaba pääs Peetri arvutisse.
Sertifikaadi vastuvõtmisega Peeter kinnitab, et tema ja ainult tema on vastutav kogu järgneva tegevuse eest sellel veebilehel.
Kui Peeter nõustub sertifikaadi vastuvõtmisega, siis veebilehitseja laeb alla ja installeerib kogu vajaliku tarkvara selle veebilehe kasutamiseks.
Kui Peeter nõustub sertifikaadi vastuvõtmisega, luuakse turvaline ühendus veebiserveri ja Peetri arvuti vahel.

Ülesanne 3

Kahendarv 100112 on salvestatud arvuti mällu. Tööprotsessis liiguvad kõik numbrid ühe koha võrra vasakule ning arvu lõppu kirjutatakse number 0, tulemuseks on arv 1001102.

Millised järgmistest lausetest on valed?

Kui arv kujutas kõlarist tuleva heli sagedust, siis uus heli on (ühe oktaavi võrra) kõrgem.
Kui arv kujutas mingi muutuja x väärtust, siis uus väärtus on 10 korda suurem.
Kui arv kujutas helisignaali tugevust, siis nüüdne heli on (ligikaudu 3 detsibelli) tugevam.
Kui arv kujutas piksli heledust ekraanil, siis nüüd paistab piksel (kaks korda) heledam.

Ülesanne 4

pilt

LOGO keeles on järgnevad korraldused.

Näiteks korralduse korda 5 [edasi 10 paremale 72] korral liigub kilpkonn 10 sammu edasi (samal ajal joonistades) ning pöörab 72 kraadi võrra paremale. Neid kahte tegevust korratakse 5 korda.

Leia puuduv arv korralduses
korda 10 [korda 4 [edasi 40 paremale 90] edasi ...],
mille abil võiks kilpkonn joonistada joonisel oleva redeli.

20
30
40
90

Ülesanne 5

pilt

Pildil olev pliiats suudab kirjutada ribale sümboleid (0, 1, -) vastavalt tabelis toodud programmile.

Ühe sammu kestel pliiats kustutab olemasoleva sümboli, kirjutab samale kohale uue sümboli ning liigub kas vasakule, paremale või jääb paigale.

Pliiats töötab järgmise programmi kohaselt. Programmi hakatakse täitma realt A.

RidaKui pliiats asub sümboli „-“ kohal Kui pliiats asub sümboli „0“ kohal Kui pliiats asub sümboli „1“ kohal
Akirjuta 1, liigu vasakule, järgmine käsklus real B kirjuta 0, liigu paremale, järgmine käsklus real Akirjuta 1, liigu paremale, järgmine käsklus real A
B kirjuta 0, jää samale kohale, töö lõpp kirjuta 1, liigu vasakule, järgmine käsklus real B

Joonisel on kujutatud riba algseis. Kuidas näeb riba välja pärast programmi töö lõppu?

----01111-----
----011111----
----0111111111
----000001----

Ülesanne 6

Koprakodus elab 15 kobrast. Kobraste sõprus on alati vastastikune.

Milline järgnevatest lausetest on kindlasti vale?

Igal kopral on täpselt üks sõber
Igal kopral on täpselt 2 sõpra
Igal kopral on täpselt 4 sõpra
Igal kopral on täpselt 14 sõpra

Ülesanne 7

Kõige tavalisem viis numbrite 0 kuni 9 esitamiseks tikkude abil on järgmine:

pilt

Fikseeritud arvust tikkudest saab moodustada väga erinevaid arve. Mis on vähim arv, mille saab moodustada 13 tikust? (Arv ei alga nulliga.)


Ülesanne 8

Kobraste ajalehes Metsauudised edastatakse teateid kivikeste ja puupulkade abil. Jõe äärde paigutatakse erinevas järjestuses kive ja pulki ning koprad saavad lugeda teateid lihtsalt mööda ujudes. Iga sõna Metsauudistes koosneb viiest või kuuest kivist/pulgast.

pilt   pilt

Mitut erinevat sõna võivad Metsauudised sisaldada?

64
96
720
2048

Ülesanne 9

pilt

Viis arvutiteadlast elavad majas, kus on kuus korterit numbritega 1 kuni 6. Ühes korteritest, täpsemalt korteris nr. 3 ei ela hetkel kedagi. Kohalikud seadused näevad ette, et maja sissepääsu juures peab väljas olema elanike nimekiri koos igaühe korterinumbriga.

Elanikud otsustasid koostada nimekirja mittetraditsioonilisel moel. Elanike nimekiri nägi välja selline, nagu parempoolsel joonisel.

Kuu aja pärast kolib korterisse nr. 3 elanik nimega Jaan. Kuidas tuleks joonist muuta, et kehtima jääks olemasolev süsteem ning muudatused oleks minimaalsed?

pilt

pilt

pilt
pilt

Ülesanne 10

Kaks kobrast mängivad trips-traps-trulli. Nad kasutavad järgmist moodust mängu kirjeldamiseks.

Lahtri määravad nad kahe numbri abil: reanumber ja veerunumber.

Veerg 1Veerg 2Veerg 3
Rida 11,11,21,3
Rida 22,12,22,3
Rida 33,13,23,3

Lisaks kirjeldavad nad, mis on lahtri sees: rist = 0, ring = 1. Iga samm on nüüd määratud kolme arvuga: rida, veerg, sisu.

Kobraste mängu kolm esimest käiku on järgmised:
2,2,0
1,1,1
3,2,0

Milline peab olema järgmine käik, et teine mängija ei kaotaks?

2,1,1
2,1,0
1,2,1
1,2,0

Ülesanne 11

Head koprad räägivad alati tõtt; halvad koprad alati valetavad. Kahjuks ei ole võimalik välimuse järgi eristada halbu ja häid kopraid. Sa kohtad metsas kolme kobrast. Esimene ütleb sulle, et mõlemad tema kaaslased on halvad. Teine väidab, et tema ei ole halb. Kolmas süüdistab teist, et see on halb.

Mitut halba kobrast sa kohtasid?

0
1
2
3

Ülesanne 12

Joonistusrobot tunneb järgmisi käsklusi:

Milline käsklus joonistab järgmise pildi?

pilt

korda 4 [vasakkaar]
korda 4 [paremkaar paremale 90]
korda 4 [vasakkaar paremale 90]
korda 4 [paremkaar vasakule 180]

Ülesanne 13

Tarvis on tekitada 10×10 korrutustabel mingis tabelarvutusprogrammis. Kirjutame arvud 1,...,10 lahtritesse A2,...,A11 ning B1,...,K1. Milline valem tuleks kirjutada lahtrisse B2 ning kopeerida alla ja paremale, et soovitud korrutustabelit tekitada?

=$A2*B$1
=$A2*$B1
=A2*B1
=$A$2*$B$1

Ülesanne 14

Lapsed tippisid tekstitoimetisse sõna tuhkatriinu. Mari vajutas pärast iga tähe sisestamist klahvile Enter. Jüri vajutas pärast iga tähe sisestamist klahvile Backspace. Ka Ants ja Kati vajutasid pärast iga tähe sisestamist mingile klahvile, Ants klahvile <- ning Kati klahvile CapsLock. Kui nad vaatasid, mida igaüks kirjutanud oli, siis selgus, et üks neist oli kirjutanud tuhkatriinu tagurpidi. Kes?

Mari
Jüri
Ants
Kati

Ülesanne 15

UTF-8 on levinud kodeering erinevate sümbolite esitamiseks. UTF-8 kasutab ühe sümboli jaoks ühte kuni nelja baiti. Mitut baiti on vaja sõna töörõõm kodeerimiseks?

7 baiti
11 baiti
14 baiti
22 baiti