Ülesanded 2010. aasta võistluselt Kobras (eelvoor)

Grupp: Benjamin

Ülesanne 1

Inimkonna ajaloo jooksul on tehtud mitu suure mõjuga avastust (loetelu ei ole ajalises järjestuses).

pilt pilt pilt pilt
Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 Joonis 4

Milline on nende avastuste õige ajaline järjestus (kõige vanemast kõige nooremani)?

Kirjaoskus, trükkimine, telegraaf, arvuti
Kirjaoskus, telegraaf, trükkimine, arvuti
Trükkimine, telegraaf, kirjaoskus, arvuti
Arvuti, kirjaoskus, telegraaf, trükkimine

Ülesanne 2

Soovimatuid sõnumeid e-posti, mobiili (SMS või MMS) või mingi muu elektroonilise kanali kaudu nimetatakse rämpspostiks.

Mis on põhiline põhjus, miks inimesed saadavad rämpsposti?

Et teenida raha.
Kuna neil on igav.
Et teisi inimesi ärritada.
Et leida rohkem sõpru.

Ülesanne 3

Kobras Anneli külastab tihti KopraMaailma suhtlusvõrgustikku ja kirjutab seal oma päevikusse sõnumeid selle kohta, mida tema sõbrad praegu teevad. Kas see on korrektne käitumine?

Jah, need on tema sõbrad, mitte suvalised inimesed.
Jah, aga ainult siis, kui tema sõbrad on ka KopraMaailma kasutajad.
Jah, kuid ainult siis, kui tema kirjutatu ei solva sõpru.
Jah, aga ainult siis, kui tema sõbrad on selle tegevusega päri.

Ülesanne 4

Millega on tegemist?

pilt
sülearvuti klaviatuurimoodul
lauaarvuti klaviatuuri nuppude alune (kontaktide) osa
pilapilt klaviatuurikujulisest vaibast
väline klaviatuur süle- või lauaarvutile

Ülesanne 5

Kobras teeb tihti tervisejooksu. Igal hommikul pärast ärkamist jookseb ta veidi. Allpool on kirjeldatud, kuidas ta jookseb.

 Tegevus Jooksmine 
  soorita tegevus Jooks_kvartal
  soorita tegevus Jooks_kvartal
  soorita tegevus Jooks_kvartal 

 Tegevus Jooks_kvartal 
  soorita tegevus Jooks_tänav
  soorita tegevus Jooks_tänav
  soorita tegevus Jooks_tänav
  soorita tegevus Jooks_tänav

 Tegevus Jooks_tänav 
  jookse 100 sammu
  pööra vasakule

Kobras käivitab tegevuse Jooksmine. Mitu jooksusammu teeb Kobras selle tegevuse käigus?


Ülesanne 6

Vahetunni ajal mängivad õpilased kaartide järjestamise mängu. Selles mängus tuleb kaardid järjestada kasvavasse järjekorda nii, et vahetatakse ainult kõrvuti asetsevaid kaarte. Loevad ainult kaartide numbrid, mitte mastid. Kui mingid kaks kaarti on õiges järjekorras, siis pole neid kaarte omavahel lubatud vahetada.

Mitut sammu on vaja, et selle mängu käigus pildil toodud kaardid õigesse järjekorda panna?

pilt pilt pilt pilt pilt
4
5
6
7

Ülesanne 7

Robotpõrnikas liigub joonisel toodud mängulaual järgmiste reeglite kohaselt.

pilt

Millised ruudud veerus A toovad selle kaasa, et põrnikas lõpetab veerus E?

A1, A2
A2, A3, A4
A2, A4
A1, A4

Ülesanne 8

Ruudustikus on 100×100 väikest ruutu. Igas väikeses ruudus on üks neljast erinevast sümbolist, vastavalt joonisel toodud korrapärale.

pilt

Milline sümbol asub alumises parempoolses ruudus?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 9

Külmal talvepäeval leidis metsavaht külmast kangeks jäänud ussi ning tõi selle koju. Soojas toas ärkas uss ellu ning hammustas meest oma mürki täis hambaga. Surres ütles metsavaht: „Ma olen saanud, mis olin ära teeninud, sest aitasin kurja südamega loomakest.”

pilt

Aseta alltoodud diagrammis õiged sõnad õigetesse kohtadesse.

pilt
A – metsavaht, B – uss, C – mürk
A – uss, B – metsavaht, C – uss
A – uss, B – mürk, C – metsavaht
A – metsavaht, B – uss, C – metsavaht

Ülesanne 10

Loomaaias peab ahvitaltsutaja arvet, kui palju tema hoolealused puuvilju söövad. Tal on andmed viidud tabelarvutusprogrammi ning ta moodustas nende põhjal diagrammi. Aga midagi on valesti läinud.

Milliste puuviljade kogus on diagrammil valesti kujutatud?

pilt

pilt
apelsinid mais
õunad augustis
kirsid juulis
banaanid juunis

Ülesanne 11

Kobras konstrueeris oma õunapuu kastmiseks torude süsteemi. Kraanid A, B, C ja D võivad olla lahti või kinni. Millises olukorras saab õunapuu vett?

pilt
A= kinni, B= lahti, C=kinni, D= kinni
A= lahti, B= lahti, C= kinni, D= kinni
A= lahti, B= kinni, C= kinni, D= lahti
A= kinni, B= kinni, C= kinni, D= lahti

Ülesanne 12

Kobras jalutas fotoaparaadiga ümber tiigi, alustades pildil näidatud kohast ja liikudes noolega näidatud suunas.

pilt

Ta tegi 4 fotoülesvõtet:

pilt

Millises järjekorras on ülesvõtted tehtud?

1, 2, 3, 4
1, 4, 3, 2
1, 3, 4, 2
1, 4, 2, 3

Ülesanne 13

Kobras sisestas arvutisse ingliskeelse teksti. Kahjuks on ta kogemata tippinud ingliskeelse sõna „no” asemel eestikeelse sõna „ei”. Kobras tahab selle vea ära parandada, kasutades oma programmi asendamisfunktsiooni. Tuleb olla ettevaatlik, sest pimesi asendades saab sõnast „receive” sõna „recnove”.

pilt

Millisel juhul asendatakse sõnad „no” sõnadega „ei” sel moel, et teisi sõnu selle asendamise käigus ei muudeta?

pilt
pilt
pilt
ükski ülaltoodud vastustest ei sobi

Ülesanne 14

Mobiiltelefoni iga numbri all on tähtede grupp. Sõnu võib sisestada nii, et vajutada iga tähe asemel seda numbrit, mis grupis ta on. Seejärel otsib programm T9 sõnastikust välja need sõnad, mis sobivad kokku tehtud vajutustega.

pilt

Näiteks, kui tippida 5238, soovitab programm T9 sõnu „ladu” ja „kaev”.

Millise väljendi võib saada, kui tippida 5665 2458?

kool aken
kook ahju
saal tyhi
olge vait

Ülesanne 15

Sul on vaja saata sõbrale tekstidokument. Sul pole täpselt meeles, millist arvutit sõber kasutab. Sinu tekstitöötlusprogrammist saab dokumendi salvestada erinevates vormingutes. Milline vorming on kõige sobivam, kui teksti on palju kujundatud ning sõbral on tarvis seda ainult vaadata ning välja trükkida?

Lihttekst (*.txt)
Portable Document Format (*.pdf)
Microsoft Office Word (*.doc, *.docx)
OpenDocument Text (*.odt)