Ülesanded 2011. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Benjamin

Ülesanne 1

Aastal 1985 oli Eestis tüüpiline universaalne laiatarbe arvuti (st. arvuti, mille vahendusel käivitada erinevaid programme, sealhulgas tekstitöötluseks, tabelite koostamiseks jms)

majasuurune
toasuurune
mahtus lauale ära, aga mitte taskusse
mahtus taskusse ära

Ülesanne 2

Kooli arvutisüsteemi juhtprogramm teeb kõigist kooli arvutitest kuus korda nädalas täisvarundust. Varukoopiad tehakse selleks, et arvutite riknemisel andmed alles jääksid. Kopeerimise ajad on esmaspäevast reedeni iga päev kell 19.00, st. pärast koolimaja sulgemist. Kuues varukopeerimine toimub esmaspäeva hommikuti kell 6.30, st. enne koolimaja avamist. Milline neist kuuest varukopeerimisest on mõttetu ja võiks varundamise graafikust kõrvaldada?

Varukopeerimine esmaspäeviti kell 6.30
Varukopeerimine esmaspäeviti kell 19.00
Varukopeerimine reedeti kell 19.00
Varukopeerimine teisipäeviti kell 19.00

Ülesanne 3

Mõned päevalehed pakuvad oma tellijatele võimalust lugeda uudiseid ka nende Interneti kodulehe kaudu. Selleks on tellijal kasutajatunnus ja parool, millega ta logib ajalehe kodulehele sisse.

Sealjuures leidub ajalehti, mis jälgivad oma tellijate huvisid ning näitavad igale tellijale just nende teemade kohta uudiseid, millest tellijad eriti huvitatud on. Millisel viisil saab ajalehe väljaandja teada, mis teemadest konkreetne tellija on eriti huvitatud?

Jälgides (ja salvestades) tellija sisselogimiste sagedust (st. kui tihti logitakse sisse).
Jälgides (ja salvestades) tellija sisselogimise geograafiat (st. kui paljudest ja millistest erinevatest arvutitest/võrkudest logitakse sisse).
Jälgides (ja salvestades), milliseid artikleid tellija loeb ajalehe kodulehe kaudu.
Püüdes tellija arvutist võimalikult palju andmeid kätte saada ning salvestades need andmed.

Ülesanne 4

Millised mustadest nummerdatud juhtmetest lähevad pinge alla, kui valge juhe A seinakontakti panna?

2, 3, 4, 5
2, 4, 5
3, 4, 5
kõik

Ülesanne 5

Koprapoiss Benno ei ole veel täpselt kursis oma pere koopa käikudega. Benno soovib koopast pääseda välja päikese kätte. Ema on talle õpetanud mõned reeglid, mis peaks igal juhul töötama:

  1. Sirget teed mööda kõnni otse.
  2. Kui jõuad ristmikule, kus pole kunagi varem olnud, vaata kõigepealt vasakule. Kui seal on käik, jätka teekonda mööda seda käiku. Kui ei ole, siis pööra pead kellaosuti suunas (st. paremale), kuni leiad käigu ja jätka mööda seda.
  3. Iga käik, kus sa kõnnid, tuleb kohe ära märgistada.
  4. Kui jõuad tupikusse, siis liigu tuldud teed tagasi, kuni jõuad uuesti sellise ristmikuni, millest lähtub märgistamata käikusid. Ristmikul tegutse samal moel, nagu punktis II: otsi esimene märgistamata käik, alustades vasakult, ning jätka teed mööda seda käiku.
  5. Kui liigud edasi ja jõuad ristmikule, kus oled juba olnud, siis pööra kohe tagasi, kuni jõuad ristmikuni, kus on veel märgistamata käikusid, ning vali neist uuesti üks välja, nagu punktis II: otsi esimene märgistamata käik, alustades vasakult, ning jätka teed mööda seda käiku.

Millises järjekorras külastab Benno tähtedega tähistatud koopaid, kui Benno liigub ema juhiste kohaselt?

A-B-F-G-H-I-C-D-E-K
A-F-G-H-I-I-K
B-C-D-E
A-F-G-H-I-K

Ülesanne 6

Võlur liigub ruudustikus vastavalt käskudele. Käsud on kirja pandud järgmiste sümbolite abil:

võlur liigub edasi ühe sammu
võlur tekitab ühe konna ruudule, kus ta parajasti asub

Korduvaid tegevusi programmeeritakse arvude abil, näiteks nii:

võlur kordab 4 korda: liikuda üks samm edasi. Tulemusena liigub võlur kokku 4 sammu edasi

Et korrata rohkem kui üht käsku, tuleb kasutada sulgusid:

võlur kordab neli korda käskude plokki: liikuda üks samm edasi ja liikuda üks samm edasi. Kokkuvõttes liigub võlur 8 sammu edasi.

Millise programmi alusel tekitab võlur neli konna üksteise kõrval reas asetsevatele ruutudele?


Ülesanne 7

Kopraküla ja Kopralinna ühendab jõgi. Kopraküla koprad tahavad Kopralinna kobrastele teatada, mitu puud nad maha võtsid. Selleks saadavad nad jõge mööda pikliku puutüki, millele on kodeeritud mahavõetud puude arv.

Kood on järgmine: puutüki näritud otsast alates kirjutatakse neli sümbolit, iga sümbol on kas 'I' või 'X':

(a)(b)

Sümbol 'X' tähendab alati 0. Sümbol 'I' esimesel positsioonil tähendab arvu 1, teisel positsioonil 'I' tähendab 2, järgmisel 4 ning viimasel positsioonil 'I' tähendab 8. Mahavõetud puude arv saadakse sümbolite väärtuste kokkuliitmisel:

Puutükil (a) on kirjas arv 1 + 2 + 0 + 8 = 11.

Puutükil (b) on kirjas 0 + 0 + 0 + 0 = 0.

Milline on suurim arv, mida saab sel moel puutükile kirjutada?

8
11
15
16

Ülesanne 8

Koprad mitte ainult ei langeta puid, vaid ka kasvatavad neid. Puud vajavad kasvamiseks erilisi tingimusi, mis peavad kõik korraga olema täidetud:

  1. ühes ruudus saab kasvada ainult üks puu,
  2. puu saab kasvada ainult ruudus, millel on ühine külg ruuduga, kus on koobas,
  3. kahes ühise küljega ruudus mõlemas korraga puud kasvada ei saa.

Kui suur on maksimaalne puude arv antud ruudustikus? Proovi ise paigutada puid ruudustikku ning kirjuta arvuline vastus allpool toodud tekstikasti.


Ülesanne 9

Koprakooli sööklas on kaht sorti taldrikuid: kõrged rohelised taldrikud väikestele kobrastele ning madalad pruunid taldrikud suurtele kobrastele. Sööklas võtavad koprad toidujärjekorda ning tavaliselt on rohelised ja pruunid taldrikud eraldi virnades.

Ühel päeval oli sööklas seoses remonttöödega ruumi ainult ühe taldrikuvirna jaoks. Koprad seisid toidujärjekorras ning söökla töötaja pidi taldrikud paigutama nii, et nende järjekord virnas klapiks kobraste järjekorraga. Näiteks selline järjekord ja virn klapivad omavahel:

Ühel järgnevatest joonistest virn ja järjekord omavahel ei klapi. Millisel?


Ülesanne 10

Informaatikas on üks andmete kodeerimise viis kahendpuu: alustame tüvest (T) ning siis jätkame kas vasakpoolset (V) või parempoolset (P) oksa mööda.

Milline järgnevatest kirjutistest juhatab meid õieni?

TPVPPVPPPPV
TPVPPVPPVPP
TPVVPVPPVPP
TPVPPVVPVPP

Ülesanne 11

Kobras tahab võrdlemise teel järjestada kolm erinevat arvu a, b, c vähimast suurimani. Aita tal järgnev otsustuste puu lõpuni täita.

Jah
Ei
ca
ac
Ei
Jah
Jah
Ei
bc
cb
c, a, b
b, a, c
Jah
Ei
a, c, b
a, b, c
b, c, a

Ülesanne 12

Mängu-võidusõiduraja koostamiseks on kasutada nelja liiki elemente:

kurv 90°kurv 60°sirge 30 cmsirge 15 cm

Kurve võib kasutada nii vasakule kui paremale pööramiseks (nimetame vastavalt „vasakule 90“ ja „paremale 90“, sama ka 60°-tükkide korral). Üht 15 cm pikkust sirget tuleb kindlasti kasutada, kuna selle kaudu antakse rajale elektritoide (nimetame seda tükki toitesirgeks).

Rada nimetame töötavaks, kui ta on kinnine (st. seal võib sõita ringiratast) ning ta sisaldab toitesirget.

Taavile meeldib mängida autodega ja ta koostab pidevalt uusi võidusõiduradasid. Et koostatud radu meelde jätta, kirjutab ta üles, millistest tükkidest nad on kokku pandud. Näiteks üks tema esimestest töötavatest radadest on järgmine:
toitesirge, vasakule 90, vasakule 90, sirge 30, vasakule 90, vasakule 90, sirge 15
Ühel päeval soovis Taavi uuesti koostada mõnda oma vanadest radadest. Selgus aga, et tema märkmetes on vigu. Järgnevatest ainult üks rada on töötav. Milline?

vasakule 90, vasakule 90, sirge 30, vasakule 60, vasakule 60, vasakule 60, sirge 15, sirge 15
sirge 15, paremale 60, vasakule 60, vasakule 60, vasakule 60, sirge 30, vasakule 90, vasakule 90, toitesirge
paremale 60, vasakule 60, sirge 15, paremale 90, paremale 90, paremale 60, vasakule 60, toitesirge, paremale 90, paremale 90
sirge 30, vasakule 90, vasakule 90, sirge 15, toitesirge, paremale 90, paremale 90

Ülesanne 13

Teksti sisestamisel arvutisse enamiku kirjavahemärkide korral on kombeks kirjavahemärgi ette tühikut mitte panna ja järele panna üks tühik. Vali kõik sellised kirjavahemärgid, mille korral see reegel kunagi ei kehti.

,
)
(
:
.

Ülesanne 14

Kopra digitaalkaameraga saab teha pilte, mille mõõdud pildipunktides (pikslites) on 2048×1536 (esimene arv tähistab laiust, teine kõrgust). Et näidata pilti oma veebilehel, tahab Kobras seda vähendada. Milline järgnevatest mõõtudest (pikslites) on selleks kõige sobivam, kui Kobras tahab näidata kogu pilti ning soovib, et proportsioonid säiliksid?

800×600
600×600
20×15
480×600

Ülesanne 15

Filmi vaatamisel arvutis torkab silma, et inimeste näod on pikad ning üldse film on püstsuunas välja venitatud. Milles on asi?

Ekraanipildi proportsioonid on 4:3 ja normaalseks vaatamiseks on vaja lülitada ümber proportsioonidele 16:9.
Ekraanipildi proportsioonid on 16:9 ja normaalseks vaatamiseks on vaja lülitada ümber proportsioonidele 4:3.
Ekraanipildi proportsioonide vahetu ümberlülitamine pole võimalik, film on vaja ümber kodeerida.
Filmimisel kasutatud kaamera ja monitori proportsioonid ei sobi; et näod oleks õiges proportsioonis, tuleks kasutada arvutis vaatamiseks mõeldud filme või vaadata seda filmi televiisoriekraani kaudu.